HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 095. - No. 048.

Date 1671. május 19.
Description

a.) 16 oldal, latin, másolat. Aláírás nélkül. b.) „Inventarium Bonorum Mobilium Seditiosorum” c.) irat 34 oldal, latin, eredeti. Aláírás és gyűrűspecsétek. 3 példány. Birtokosok között Frangepán Ferenc is!

Text

„Confiscatio Bonorum Stabilium” Allódiális javak összeírása.
Varasd:
Nemesi kúria jobbágyokkal, zálogban, confiscálás előtt elpusztították, ingóságokat nem is találtak 5 kazal rozsnál, kölesnél, hajdinánál egyebet. A confiscálók ispánt neveztek ki
Nedeliancz:
Kúria jobbágyokkal. – Birtoktörténeti adatok.
Jelhohcz:
Kúria zálogban, Kőrös megyei katonák elpusztították; a zágrábi püspök eljárt Bécsbe, hogy a csáktornyai várhoz csatolják. – Ládák, leírásuk, tartalmuk: patika, ékszerek, könyvek, levelek. – Bútorok, ágyak, asztalok, székek, spanyolfal, képek, szőnyegek. – Nyíl tegezzel. – Lószerszámok. – Női kalap strucctollal, ruhák. – Falon függő strucctojás. – Fegyverek. – Egyházi ruhák. – Poharak, tányérok, csészék. Evőeszközök ezüstből. – Bástyán kősó. – Kovács és bognárszerszámok. – Gyertya mindennapi használatra. – Átalagban méz. – Vasak, ekevasnak, drót. – Őz, ökör, bárány, borjúbőrök. – Járművek: hintók, kocsik, kiskocsik két lóra, konyhakocsik.
Csáktornya:
Lószerszámok – Kardok – Ezüst falióra – Szőnyeg, velencei szőnyegek. – Egy ládában puskák, pisztolyok. – Várban és környező pincékben borok hordókban. Promontóriumon szőlők. – Allódium, benne állatok: bikák, borjak, tehenek, disznók, malacok, ludak, pulykák, kacsák. – Vasalt ajtó. – Üres hordó.
Vularia:
Állatok mellett rozskazlak. – Méhes. – Szakállas ágyúk.
Nagymező:
Allódium, benne hajdinakazlak. – Igás ökrök.
Chukocz:
Allódium, benne állatok.
Légrád:
Allódium, benne csak ludak, kacsák.
Turnische:
Allódium, benne állatok. – Vasalt kocsikerekek. – Ekék, boronák. – Rozs és búzakazlak.
Felsőkralyocz:
Allódiumban állatok közt bárányok, juhok is. – Ekék, boronák. – Birtoktörténeti adatok.
Maikaucz:
Kúria. – Hozzátartozó jobbágyok, télen heti 2, nyáron három napot dolgoznak. – Kúriához szőlő, nagysága kapásokban. Más kúriák jobbágyokkal.
Boziak:
Kastély jobbágyokkal, féltelkesek 4 napot szolgálnak igával, mások télen 1, nyáron 2 napot, egyik egy hónapon keresztül egy munkást állít. – Kusoraviczi jobbágyok búzát, zabot, pénzt adnak és egy hízott disznót. – Vannak libertinusok, akik csak szolgálattal tartoznak. – Tizedet minden terményből, borból és méhekből adnak, jövedelmük. – Befolyt disznók (akinek nincs, pénzt fizet), kappanok. – Malmok jövedelme, pénzen kívül bors. – Karónak alkalmas fát termő erdőkből zabjövedelem, azokból, melyeket vágnak szintén zabot adnak. – Vám, jövedelme. – Kisebb jövedelmek halakból, csirkékből. – Kastélynál talált hajdina, búza, árpa, bab, állatokat, ingóságokat várnagy elvitette. – Egyes határrészek feltüntetve, megjegyezve, ki kapta meg.
Sesztine:
Lerombolt vár. – Kúria, benne székeken, asztalokon kívül semmi ingóságot nem találtak. – Kúriához tartozó jobbágyok Kuriloczon laknak.
Lemnicza:
Kúria jobbágyokkal. – Hozzátartozó szántók, nagyságuk holdakban. – Rétek, nagyságuk kaszásokban. – Erdők, nagyságuk holdakban.
Kisaloka:
Kúria jobbágyokkal. – Hozzátartozó szántók.
Luczenicza:
Elhagyott telkek. – Szőlők, nagyságuk. Bortized jövedelme. – Erdők szőlőkaróra. – Rozs és zabkeresztek. – Juhok.
Brezonicza:
Kastély. – Pince borral. – Gabona, hajdina köblök. – Szalonna, sódar. – Allódium, benne állatok: tehenek, borjak, tinók, ludak, kacsák, disznók, malacok, süldők.
Znika:
Kúria jobbágyokkal.
Ozaly:
Kúria, benne köles, hajdina, ludak, tyúkok.
Podhrenye:
Kúria
Buccari:
Vár, benne fegyverek. – Várnagy, kereskedők névvel, feltüntetve, mit árulnak. – Sóbányák. – Más birtokosok is, akiknek jószágát elkobozták.
A b.) c.) d.) példányok ugyanezt az összeírást tartalmazzák, de kettő közülük csak 1–1 részét.
Zrínyi Péter, Tersachky Ferenc és Bukovacz Ferenc javai:
(Varasd, Zágráb m.): Varasd – Mediancz – Zkladar – Sztrigonszky – Chaktornia – Vularia – Nagy Mező – Chukonicz – Legrad – Turischye – Felső Krallyocz – Maikonecz – Boziak – Sesztine – Brezonicza – Znika – Ozaly – Hastic – Podbresnye – Buccari

Search result navigation
Content provider