HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 095. - No. 003.

Date 1528
Description

Egykorú, latin, egyszerű másolat, fraktur 29 pagina, aláírás nélkül.

Text

„Castrum Saarwar et lewka volunt sui proventus scrutationem” vizsgálat a váruradalmak egyes falvainak jövedelméről, restanciákról stb. Bírák számadása a földesúri jövedelemről.
Chalad:
Bíró, esküdt névvel. – Telkek (fél, negyed). – Pénzcensust fizetnek. – Borméréssel tartoznak. – Rendkívüli taxába pénzt fizetnek, tyúkokat, ludakat adnak. – Várnagy zabbal tartozik. – Birtoktörténeti adatok. – Bíró bort, búzát, heringet ad.
Ivan:
Sajtot is adnak. – Jobbágyok szolgáltatása felsorolva.
Ujkér:
Censusba vajat is adnak. – Provisornak ajándékkal tartoznak. – Rendkívüli ajándékba szalonnát adnak.
Elbew:
Akópénzt is fizetnek. – Allódium, majoros névvel, tehenek, bika, disznók száma.
Ikervár:
Puszta földek után fizetnek. Péterfalvi allódium tartozik hozzá.
Léka:
Jobbágyok névvel, szolgáltatásuk.
Bunya:
Kovácsszénnel tartoznak.
Saar possessio-ban földesúri allódium.
Sárvár és Léka várak tartozékai.
(Vas, Sopron m.): Sárvár – Ikerwaar – Scmien – Chalaad – Iwan – Wykeer – Saar – Chepregh – Gherewed – Reghfalw – Elbew – Lewka – Gothaart – Bwnya – Pergelyn – Pwlya – Kywhalom – Németh-Rednek – Latorfalva – Salamonfalva – Chene – Solthon – Neghen

Search result navigation
Content provider