HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 091 / c.

Date 1533., 1535., 1557., 1559., 1564.
Description

17. század eleji másolatok "ex libris Dicationum" – "ex Regesto Dicatorum Comitatuum Baranyaensis, Tolnensis et Simigiensis".

Text

Conscriptio
A felsorolt helységeknél jelzi a porták számát, továbbá ha deserták vagy leégtek, illetve "non comparuit" megjegyzés áll a név után, ha az összeíráson nem jelentek meg.
Szenterzsébet:
Két portio a püspöké, egy a helybeli plébánosé.
Szentmárton:
"Porta 39", "pauperes 12", "libertini" 6, leégett házak 28.
Varadtól Halasziig nincs porta jelzés, csak "pauperes" megjelölés.
A pécsi püspökség, káptalan, prépost, vikárius és őrkanonok birtokai.
A püspök birtokai (Baranya m.), 1557-es összeírás: Hegy Szent Marton – Baranya Viszlo – Felfalu – Bogad – Somogy – Ireng – Banfalva – Bise – Szabocs – Meszes – Izeren – Szuked – Kiskozar – Szomoly – Iszeug – Pogany – Somon – Szent Ersebet – Okri Szent Pál – Lorantfalva – Parraghy – Árpád – Lipocz – Egrestho – Eorfe – Szent Mikloss
A káptalan birtokai (Baranya m.), 1557-es összeírás: Gyod – Kerchenye – Szőlős – Babas Szőlős – Bogdasa – Gredisthie tartozékaival – Zock – Cserkut – Malom – Okoragh – Titthes – Bakonya – Bicserd – Gadany – Szilvas – Szőke – Vezec – Szalonta – Némethi – Bosta – Regeunye – Kőhid – Szent Demeter – Lorantfalva – Felfalu – Lothard – Kőke – Pelérd – Beran – Szerend – Ersek Kis Kövesd – Szent Miklós – Nyarás – Zapugyr, deserta – Szakal – Rakos – Balvanos, deserta – Abaligethi – Hoszu Toth – Kovacz szena – Tekeres – Beremény – Hegy Szent Marton – Szent Király – Szent Domian, deserta
A pécsi prépost birtokai (Baranya m.), 1557-es összeírás: Cserdi – Boda – Varias – Turon – Gyud
A pécsi őrkanonoké: Velin
A pécsi vikáriusé: Gare
A püspökségé (Baranya, Tolna m.), 1559-es összeírás: Izeren – Keszu – Szent Ersebeth – Szent Kiraly – Ireug – Banfalva – Arpad – Szömely – Bise – Iszogh – Szőke – Kiskozár – Pogany – Somon – Eőrsfi – Libocz – Egresthie – Bogad – Mohács – Boly – Szent Marian – Lancsok – Marok – Geres – Alsohimeshaz – Zabar – Görcsön – Báár – Szeva – Fölsőhimesház – Fenyés – Cittho – Karász – Vekeny – Egregy – Szász – Gyore – Máza – Varallya – Ivany olim Abbatiae S. Trinitatis – Kolyked – Nyarad – Monyorosd – Gata – Menyika – Paphel – Szent Martonfalva – Somogy – Mirochel – Eoszter – Sarros – Csaszta – Szarros és Mikmis – Devecser (1–2) – Küss Herend – Szabocz – Mezéd – Egerág – Manfalva – Budafalva
A káptalané (Baranya, Tolna m.), 1559-es összeírás: Malom – Gredissie tartozékaival együtt – Gyud – Cserkut – Titos – Bakonya – Szent Miklos – Szőlős – Kethel Szent Márton – Hertelen – Korpad – Kaan – Hetfőhely – Hethme – Okoruldi – Szent Catharina – Carashasfalva – Nagykövesd – Bogdása – Felfalu – Szen – Hegy Szent Marton – Kovacshida – Beuchierd – Poborszölös – Baranya Viszlo – Körchenye – Regenye – Szőke – Zóok – Bostha – Szilvas – Szalonta – Ersek Kis Kövesd – Nyaras és Abaligethi – Kovách széna – Rákos – Hoszutot – Tekeres – Szakal – Okoragy – Lothard – Béran – Szeki – Peleske – Monoszlo tartozékaival most Mavesi Horvath – Baratur – Heretelend – Egerszegh – Egyhazberth – Laak – Peterd – Ethen – Kaka – Szőlős
Az őrkanonoké: Velin
A préposté: Varias – Boda – Cserdi – Thuron – Manyuk
A vikáriusé: Gaast
A püspöké (Baranya, Tolna m.), 1564-es összeírás: Szent Gál tartozékaival a püspök, káptalan és mások közös birtoka – Szent Maria – Berekaly – Szász – Máza – Narad – Chaszta – Püspökhidas – Banfalva – Somon – Szent Kiraly – Szent Ersebeth – Keszu – Papd – Muchiel – Mohács – Kis Kozár – Szeked – Bise – Boga – Sarros – Baranya Viszlo, ahol más birtokos nemeseknek is vannak portiói – Czitto – Nadasd – Ereoliget és Ofalu – Szabor – Chachiok – Monyorod és Gutta – Izereo – Szent Martonfalva – Monyika – Esther – Szeplak – Gerchen – Szeur – Feosen – Imeshaz – Tott Job – Marok – Also Imeshaz – Geresd – Fenes – Szabolcz – Manfalva – Buudfalva – Hegy Szent Marton – Somogy – Lipocz – Örsfi – Püspök Szekhel – Pal – Kölyked – Devecher (1–2) – Eregy – Gyure – Varallya – Kárász – Vékény – Szarros – Mikmis – Szemely – Üszegh – Egerág
A káptalané (Baranya, Tolna m.), 1564-es összeírás: Szent Gal részben – Bosta – Tütős – Bakonya – Szent Miklós – Uregh – Cherkut – Felfalu – Gerchenie – Bogdasa – Bichierd – Keke – Gradistie tartozékaival – Szilvas – Szőlős – Egerszegh – Biskeverd – Nyaros – Abaligeti – Kovatsszenna – Rakos – Hoszutot – Tekeres – Szakal – Gyeud – Malom – Pobeor Szölös – Boly – Szöki – Peleske – Szalonta – Szok – Egerszegh – Hazasbél – Arpad – Barator – Hertelend – Bodolia – Gyod – Gadan – Kassa – Beran – Lodbard – Kiss Peterd – Laak – Kőhid – Kovacshida – Sen
A préposté: Thuron – Vargyas – Boda – Manyok
A vikariusé: Garac
Az őrkanonoké: Velim
A püspökségé (Somogy m.), 1533-as összeírás: Szent Márton tartozékaival – Istvándi – Lukafalva – Tottfalu – Kutfő
1535-ös összeírás: Tarnolcza – Thamasi – Gardon – Dios – Viszlo – Adrian – Apati
1559-es összeírás: Brogyancz
Évszám nélküli összeírás: Tharnocza – Kutfő – Batrosecz – Thamasi – Varad – Uyfalu – Verestho – Kocsian Kis – Halaszi – Szent Marton – Benedekfalva – Haraszti – Dyay – Borisicz – Reufalu – Metlis – Istvandi – Zobaháza – Mathcháza – Gardon
A püspök és mások közös birtoka: Dios – Adrian – Viszlo – Apathi – Egerallia – Lukafalva – Tottfalu

Content provider