HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 091 / a.

Date 17. század vége
1533
1535
1557
1559
1564
Description

16 oldal, latin, egyszerű másolat.

Text

A felsorolt helységek legtöbbjénél jelzi a portiók számát is.
Pécsi püspök, káptalan, őrkanonok birtokai. (Baranya, Tolna, Somogy m.)
Pécsi püspökség birtokai: Zabochy – Mezzes – Tottfalu – Izewrew – Kyskozar – Zomoly – Izewgy – Kezew – Pogany – Somow – Szent Ersebeth, deserta – Okri Szent Gall, deserta – Loranthfalva, deserta – Paragy – Arpad – Lypochy – Egrisztho – Erfe – Szent Miklos
(Somogy m.): Tharnocza – Kuttffe – Batrocz – Thamasy – Warad – Szent Marton – Benedekfalva – Harazty – Dyay – Boxinch – Metlys – Revfalu – Istvandy – Zobahaza – Mathehaza – Dyos, portio – Adrian, portio – Wyzlo, portio – Apathy, portio – Egerallja, portio – Lukafalva, portio
A pécsi káptalan birtokai: Gywd – Kerchyne – Zeles – Pobor Zeles – Bogdasa – Gredythie cum pertinentiis – Zook – Cherkuth – Malom – Okoragy – Tytthes – Bakonya – Bewehyerd – Gadan – Zylwas – Zewke – Weser – Zalontha – Nemegy – Bostha – Regewne – Kewhid – Szent Demeter – Lorantfalva – Felfalw – Lodhard – Kewke – Petherd – Beran – Herend – Erzek Kis Kewesd – Szent Miklos – Zaprogyr – Nyaros – Zakal – Rakos – Balwanyos – Abalygethy – Hozzuthot – Kovachy Szena – Thekerews – Beremen – Negy Szent Marton – Szent Kiraly – Baranya Wyzlo – Fél falw – Bogad – Somogy – Irewg – Baanfalva – Bysse – Szent Damyan
A pécsi prépost birtokai: Chyerdy – Boda – Waryas – Thuron – Gyod
A pécsi őrkanonoké: Wely
A pécsi vikáriusé: Gare

Content provider