HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 083.

Date 17. század vége
Description

3 oldal, latin, eredeti. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

Összeírás, melyet Vas Gáspár készített. (Udvarház részletes leírása, tartozékai, majorság bevétele, puszta telkek.)
(Conscriptio)
Ribnicze:
Nemesi udvarház, fából, kétszintes, részben fával, részben szalmával fedve – szántók két forgóban, jelenleg rozs-vetés – malomjövedelem, 2/3 az uraságé – sertéshízlalás – deserták, elzálogosított deserta.
Horbók:
Egy soltészságon hárman ülnek – allódiális zab kazalban. – Birtoktörténeti adatok birtokszerzésekről és zálogosításokról.
Néhai Eödönffy László fiskusra szállt javai.
(Ung m.): Ribnicze – Zbugya – Hosszúmező – Hrabócz – Radvány – Zboyna – Brezto – Volicse – Sterkocz – Rokito – Horbók – Béla – Zovilla „in Krayna”

Content provider