HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 067.

Date 1687. augusztus 22.
Description

21 oldal, latin, eredeti.

Text

(Összeírás, melyet Trencsén vármegye officiálisai készítettek a vár berendezése, fegyverzete, élelmiszer, majorság: állatok, szántók, rétek, erdők, kertek, pincék borkészlettel, eszközök, posztó kalló.)
Conscriptio
Lednicze:
A vár leírása – hadianyag-készlet – „nyári-ház” „Palatium Magnum”. – termények: tiszta búza, kétszeres, rozs – terményház, korábban egyik palotaépület „cuius pavimentum arena et coemento est oblitum”, fentebb pedig: „pavimentum ex asseribus antiquis” – kétszeres „quod… per muscas corrumpi corrodique ceptum” búza és hajdina – a vári szobák bútorzata – a vihartól a toronyból lesodort harang és óramű – lisztes-ház, lisztes-malom, posztómalom, tönkrement fűrészmalom, majorsági épületek istállókkal, komlókert körülkerítve, posztónyújtó és szárító „instrumentum pro extendendis et exsiccandis pannis, vulgo Ram vocatum” – az allódium állatállománya: már borjadzott fejős tehenek, meddő tehenek, borjak évjárat szerint, bikák évjárat szerint, 1687-es szaporulat, az allódiális szántóföldek vetéskapacitása, búza, rozs, árpa, hajdina, allódiális rétek szénahozama, makkerdők.
Zubak:
Allódium a juhok téli és tavaszi tartására – állatállomány: juhok évjárat szerint, kecskék évjárat szerint, 1687-es szaporulat – malom lisztőrlésre és kásatörésre – bükkfa-erdők „devestatae, extirpatae, desolatae”
Lisa:
A csárda leírása – bükk- és fenyő-erdők – a rétek régi szénahozama több mint 200 szekér volt, most a réteket a lakosok részben maguk között szétosztják, szétosztották, részben közösen legelőnek használják.
Laz:
Allódium az állatok nyári tartására.
Rovne:
Castellum allódiális épületekkel – elhanyagolt kertek, hársfa és mogyorófa, csalánnal és bodzával benőtt kertek, szilváskert haltartóval, nyárfacserjés – jégverem – kenderföld, komlóskert, káposztáskert, konyhakert – pincék – gyümölcs-sajtoló, „tercular pro exprimendo succo pomorum sylvestrium” – pincefelszerelés, korcsolya, seprőmerítő, borkészlet hordónként, tizedborok, káposztáshordók, káposztametélő kések, erdei gyümölcsök összezúzására kádak „pro contundendis et macerandis pomis sylvestribus” – polenta megőrzésére láda – kapák, gereblyék, ásók – baromfi ólak – mérleg sajt, gyapjú és más mérésére, „pondus unius centenarii, pondus medii centenarii ex lapide per modum globi factum” – sajtkeverő teknők, vastag és vékony vásznak – köleskása „millii triti cori 7 1/2” kendermag – gyapjú – juh- és tehén-sajt készlet, olvasztott vaj készlet – pálinkafőző edények – lóistállók „cum canalibus et scalis” szekérszín – méhes, méhkasok – konyha, felszereléssel és edényekkel, famozsár, gyertyaöntő-edény, borsörlő, mérleg „bilanx lignea perva” szalonna, háj, lencse, borsó – mérőedények „pro mensurandis frugibus poluknyca dicta” hajdina, hagyma és petrezselyem, más konyakerti vetemény számára nem alkalmas – serfőző-ház „cum polentaria” árpából és zabból készült keverék, „ex hordeo et avena spuria” nagyon rossz minőségű sörök – felhalmozódott trágyamennyiség, kihordása a földekre tavasszal elmaradt – tehén- és borjú-bőrök – allódiális állatállomány: tehenek, borjak évjárat szerint, sertések, malacok évjárat szerint, pulykák, libák, kacsák, tyúkok – allódiális őszi és tavaszi vetések: tiszta búza, rozs, árpa, zab, borsó, lencse, köles, hajdina, „pannicus” lednek „vicia” kender – a rétek elhanyagolt állapota – „nec a virgultis seu saliceto nec etiam a colliculorum per talpas egestorum (vakondtúrások) … sunt repurgata” ezenkívül a lerohanó vizek köveket is hordtak rájuk – liszt- és kásatörő malom – tölgyerdő.
Pucho:
A posztómalom tönkrement, ezért a helybeliek posztókészítők nem tudnak dolgozni és elvándorolnak. – A várhoz tartozó templomok és plébániák, iskolák felsorolása.
Lednicza vár és tartozékai.
(Trencsén m.): Lednicze, oppidum – Zubak – Laz – Kvaso – Breznice – Lia – Rovne – Pucho, oppidum – Luki – Strezenicz

Content provider