HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 058.

Date 1686. április 10.
1768. július 13
Description

11 oldal, latin, egyszerű másolat. + 1 példány 1768. július 13-i másolat. Készítette: Korponay Sándor registrator.

Text

„Extractus” (Összeírás: kuriális épületek, postfundualiák, szőlők, allódiumok, subditusok és szolgáltatásaik.) Készült: a Szepesi Kamara megbízásából.
Extractus Urbarii
Tokaj:
Városi házként szabad nemesi kúria, kőből – „in cuius ambitu sunt taxati inquilii” taxás zsellérek évi közös készpénz censusa – a fenti kúria épületében kocsma és mészárszék, a mészárszék évi jövedelme készpénz + faggyú, a szőlők becsértéke.
Kaszony:
Szabad ház gazdasági épületekkel – vetésterület, kaszálók szénahozama, szőlők terméshozama – jobbágysessiók, zsellérszállások, deserták.
Vásárosnamény:
„castellum lapideum plancis munitum et fossa circumdatum” – istállók – kertek – majorság (allódium) – allódiális szántók és rétek.
Megyess:
Allódium, hozzátartozó szántókkal és rétekkel, allódiális szőlők – vám – malomjövedelem búzából.
Ujváros:
Erdők makkoltatási kapacitása.
Patoháza:
Nemesi fundus.
Szinyérváralja:
Földesúri szőlők.
Murány:
A vár allódiumai: Murányalja, Lubonika, Polanka, Jolsva – allódiális szántók, rétek, kertek; „vad-kert” komlós-, káposztás- és veteményes kert, vetésterület, szénahozam, kender-földek, erdői makkoltatási kapacitása – ser- és szesz-főzdék – a hegyi legelők „montes vulgo Hoyla dicti” használatáért fizetett évi készpénz árendák – „pascuationis causa Scepusio equos suos nonnulli oppidani et villani transmittere… consvevit” – „extraseriales” jövedelem a termény-tizedekből, ezek készpénz értéke
Nagyrőce:
Malom kásatörőkkel, jövedelme, vashámorok haszna.
Umola Lehota:
„molendinum ferrarium”
Hosszúrét:
„officina ferraria”
Zawodka:
fűrészmalom
Muránylehota:
A vár halastavai.
Putnok:
Földesúri allódium, gazdasági épületek, szántók, rétek.
Cseke:
Nemesi kúria kertekkel és istállókkal – földesúri szőlők.
Nagyszekeres:
„agri omnes ad Aulam sunt conversi et sie allodiatur”
Farkasfalva:
Egész-helyes jobbágyok, állatállomány hiányában „vice inquilinorum tantum laborant”.
Kemény Jánosné Wesselény Ferenc, Orlay Miklós, Kende Gábor, Farkas Fábián, Bessenyei Mihály konfiskált birtokai.
Kemény fejedelemasszony konfiskált birtokai, „Principiaeae Keményianae Bona”.
(Zemplén m.): Tokay, oppidum, portio – Tarczal, szőlő – Csobay, portio – Szent Mihály, portio – Dud, portio
(Bereg m.): Kaszony, oppidum, portio – Újfalu, fele – Szernye – Sem – Zapszom – Aszte, fele – Barlabás, fele – Hettye – Varos Namény, portio
(Szabolcs m.): Varcsony – Aranyas – Kapocz Apathi – Tiszaszalka
(Bereg m.): Vámos Attya – Kelecsin – Belda – Kis Namény
(Szatmár m.): Ilke – Adony – Megyes arx et oppidum – Krassó – Borhida – Apa – Uyváros oppidum – Uyfalu – Felseőfalu – Bikszád – Tereb – Boiánháza – Tartocz – Komorcsan – Lekencze – Kannyaháza – Turvikonya – Rákos – Ballagh – Vámfalu – Berencze – Patoháza – Szinyérvárallya oppidum – Monostor – Sikárló – Bartfalu – Kiskócz – Baticz – Udvari – Rakos – Terebes – Namtü
(Heves m.): Nagykörü – Fegyvernek – Pély – Kőtelek – Kis Heves – Attány
(Szabolcs m.): Király telek – Varsány
Néhai Wesselény Ferenc konfiskált birtokai.
(Gömör m.): Murány arx – Nagy Rhőcze – Hosszu Réth – Zawodka – Polonka – Vernárth – Sumőcze – Murány Lehota – Murányallya – Jolsva, oppidum – Miglész – Perlacz – Pohoreld – Helpa – Tergárth – Vergárth
Orlay Miklós elkobzott portiói.
(Abaúj m.): Nagy Ida – Komarocz – Pereny – Tornyos Némethy – Míglesz – Uyvár – Szikszó oppidum
(Gömör m.): Putnok arx et oppidum – Pogony – Male
(Hont m.): Törek
Kende Gábor konfiskált javai.
(Szatmár m.): Cseke – Résztelek – Nagy Szekeres – Milota – Korod – Csécse – Kölcse – Musay – Hodasz – Encsecs – Filesd
Balkó Pál konfiskált portiói.
(Zemplén m.): Sárospatak oppidum, portio – Tállya, oppidum
(Szabolcs m.): Liotka
Farkas Fábián konfiskált portiói.
(Borsod m.): Szendreő oppidum – Alsó Telekes – Putnok praedium
(Bereg m.): Barlabas – Paterfalva – Forgobány – Csoma – Tivadar – Farkasfalva
Bessenyei Mihály elkobzott portiói.
(Zemplén m.): Sárospatak, oppidum – Tolcsva, oppidum – Szegy
(Szabolcs m.): Gáva – Berczel – Paszab – Buly – Szabolcs

Content provider