HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 055.

Date 1686. szeptember 13.
1768. július 13.
Description

5 oldal, latin, egyszerű másolat. + 1 példány másolat. 1768. július 13. Készítette: Korponay Sándor regestrator.

Text

„Conscriptio” (Összeírás: kúria és tartozékai, vetés, gabona, szalmában, szőlő, lakott és puszta telkek, postfundualia, állatok.) Készült a Szepesi Kamara megbízásából.
Tyba:
Nemesi kúria, kőből, szalmával fedve – pincék, csűrök – gyümölcsös- és szérűs-kert, konyha-kert – földesúri szántók két forgóban, vetésterület, őszi vetések: búza, kétszeres – csépeletlen termés kazalban: búza, kétszeres – szőlő terméshozama – lakott és lakatlan sessiók – zsellérszállások.
Konykocz:
Sessiók, fiúgyermekek – ökör, ló, tehén, juh, sertés – szőlő – szántók – rétek.
Hudlyo:
Malom – elmenekült lakosság „subditi omnes ex pago dispositi in sylvis sese continent”.
Csertesz:
Földesúri szőlők terméshozama, a szőlőket a környékbeli jobbágyok művelik „omni cultura tenentur” – a jobbágyszőlők borát is lefoglalhatja a földesúr jó (minőségű) termés esetén „proportionaliter et vocatur foglaló bor” – a fizetséget a lefoglalt borért „solvit D. Terestri juxta suum beneplacitum”.
Néhai Pribék Ádám konfiskált javai.
(Ung m.): Tyba – Tenke – Hudlyo – Csertesz – Nagy – Hatyna – Ubriis – Zavadka – Luczka – Konykocz – Sertész – Konyus – Benyetna – Ostro – Koromlya – Krepoka

Content provider