HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 050.

Date 1682. november 2.
Description

17 oldal, magyar, egyszerű másolat.

Text

„Conscripto”, melyet a vármegye officiálisai Magyar István Torna vármegye alispánja és Jeney János Torna vármegye szolgabírája készítettek. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, majorsági javak, a vár fegyverei.)
Szádvár:
A vár szőlőinek bortermése, új borok, ó borok, dézsma-borok, ecet-készlet – pincék – sáfár-ház – kősó – korpa – hagyma mag – szerszámok, fúrók, nyársak – liszt-készlet – termény-állomány: búza, árpa, rozs, lencse, borsó, kender-mag, idei és tavalyi dió, vereshagyma, „tenkely és zab semmi nincsen”, kender – ágyúk, puskák és egyéb hadifelszerelés – nyersanyagok: salétrom, „bödös kő” – csigák kötelekkel, golyóbisok – kézi-malom – két köpü méh.
Jabloncza:
Jobbágyok és zsellérek – sessiók – állatállomány – szolgáltatások: „karácsonyi száraz-bor ára” ugyanaz húsvétkor és pünkösdkor is, Szent Mihály adója, húsvéti ökör ára, ártány-pénz – a várhoz tartozó majorsági szőlők – búzavetések – rétség – malom.
Derénk:
A vár számára vetett búza, majorsági zab asztagban.
Almás:
Majorság-földek búzavetése – bodnár-pénz – ökör ára – minden helytől a Szent Mihály-adóhoz egy-egy köböl zab – kendert közösen adnak.
Görgő:
Akó zab, akó hagyma, akó kender.
Hidvégh Ardo:
Deserták használói készpénzzel adóznak – ártány-pénz, minden sertés után két-két pénz – a várból kapnak elvetésre kendermagot, az egész termést be kell szolgáltatniok.
Szilas:
Karácsonyra egy őz.
Szádvár váruradalma.
(Torna m.): Jabloncza – Derénk – Körtvelyes – Almás – Görgő – Hidvégh Ardo – Vendégi – Szin – Szegligeth – Szent András – Szilas

Content provider