HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 046.

Date 1678. április 20.
1768. november 18.
Description

17 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat. 1768. november 18. Készítette: Korponay Sándor regisztrátor.

Text

„Urbarium et Conscriptio”, melyet Draheim Vilmos készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, census, úrbéres szolgáltatásaik.)
Gyöngyös város:
Az 1675-ös tűzvész előtti állapot – igás jobbágyok – gyalogszeresek – nincsenek a földek állandó sessiókra felosztva, „sed quotannis agri dividuntur communiter, quos oppidanos agros vocant” – gyalogos jobbágyok „szolgálat-bort” adnak – bor-tizedek a szőlők után – ajándék a földesúr érkezésekor.
Szikszó:
Tized beszedő-ház, „quam domum Domini appellant” – szőlők: Nagy Barát, Kis Barát, Bene szőlő, Berczel szőlő – szőlők „in territorio Szigethensi”: Nagy Szent Kereszt, Kis Szent Kereszt. – a szőlők terméshozama – a szőlőket készpénzért művelteti a kincstár, de a nyitás, metszés, kötözés, karózás és a fedés az alattvalók kötelessége – földesúri szántók – mészárszék árendája – vásár-jövedelem elosztása a társtulajdonosok között: készpénz, só, bors, szappan, edények – vámjövedelem elosztása a társtulajdonosok között – sessiósok név szerint, fiú-gyermekek, ökör, ló, tehén, sertés – készpénz census, borral adózó özvegy – robot kívánság szerint, igások szántanak, vetnek, hordanak – bor-tized, de nincs terményekből tized szolgáltatás, hanem helyette, a földek után megegyezés szerint készpénz censust és szénát adnak – elhagyott jobbágy- és nemesi telkek – taxát fizető nemesek, akik földesúri házakban laknak – deserták beépítői 9 éves mentességgel – új telepesek nevei – a társtulajdonosok, pl. Domina Orlay portiója Szikszón.
Szigeth:
Elpusztult falu – Szikszóra menekült lakosainak neveit lásd Szikszónál – szőlőinek terméshozama – a szántók használói kilencedet adnak – a rétek kaszálása ügyében a provizorral kötnek egyességet.
Kércs:
Nemesi udvarház gazdasági épületekkel, veteményes- és gyümölcsös-kerttel, szérűskert – szántók 3 forgóban – rétek széna-hozama – robot heti 3 nap igás- vagy gyalogrobot, nagy mezei munkák idején minden nap.
Halmaj:
Nemesi kúria allódiummal és kertekkel – szabad szőlő terméshozama – vámjövedelem, elosztása a társtulajdonosok között.
Detek:
Régen Füzér várához tartoztak és nem adtak kilencedet a várnak, tizedeket sem adtak a püspöknek, mert nemesi privilégiumokra hivatkoznak. 1678-tól rákényszerültek a kilenced adásra, mert desertákat is használtak – allódiális földek 3 forgóban.
Csongrád:
A megyei falvak a török alatt vannak, ezért készpénzzel adóznak.
Jenő:
Készpénz census sessiónként – hal-megváltás – egy pár csizma, „unum par Cothurnorum loco honorarii” – robot nincs.
Onga:
Nemesi udvarház – kertek szilva-aszalóval – malom-jövedelem, elosztása a török és magyar földesúr között – kendertörő, kásatörő – vámjövedelem, készpénz + kősó
Gesztely:
A nemesi kúria gyümölcsösének egykori évi jövedelme. 1674-ben a katonaság kivágta tüzifának a gyümölcsfákat. – Vámjövedelem.
Újfalu:
Többször elpusztult és újratelepült falu – fölös szántókat a szikszóiak művelik tized fejében.
Fiskális javak. (Heves, Abaúj m.)
Konfiskált Thököly-, Csáky- és Szuhay-birtokok.
Gyöngyös, oppidum, volt Thököly István birtoka (Heves m.) – Rimaszombath, oppidum volt Thököly István birtoka (Gömör m.) – Szikszó (Abaúj m.) volt Csáky birtoka – Szigeth, pagus, deserta (Abaúj m.) – Bátor (Abaúj m.) – Alsó Szend (Abaúj m.) – Fay (Abaúj m.) – Kércs, volt Szuhay-birtok (Abaúj m.) – Halmay, volt Szuhay-birtok (Abaúj m.) – Detak, (Detek, Abaúj m.) korábban Füzér vár birtoka – Csongrád (Csongrád m.) volt Szuhay-birtok – Tiszakürt (Csongrád m.) volt Szuhay-birtok – Sas (Csongrád m.) volt Szuhay-birtok – Fokaro (Heves m.) volt Szuhay-birtok – Tiszaballa (Heves m.) volt Szuhay-birtok – Tisza Szőgy (Heves m.) volt Szuhay-birtok – Szent Ivány (Heves m.) volt Szuhay-birtok – Szentgyörgy, volt Szuhay- és Széky-birtok – Jenő (Külső-Szolnok m.) volt Szuhay-birtok – Onga (Abaúj m.) volt Szepessy Pál-birtok – Csobád (Abaúj m.) Hanyi Péter volt birtoka – Gesztely (Zemplén m.) Szepessy Pál-birtok – Kak, praedium (Zemplén m.) Szepessy Pál-birtok – Újfalu (Abaúj m.) Szepessy Pál volt birtoka – Encz (Abaúj m.) Keglevich-birtok – Ináncz (Abaúj m.) Keglevich-birtok

Content provider