HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 028.

Date 1668. szeptember 11.
1769. február 1
Description

20 oldal, magyar, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. február 1-i. Készítette Korponay Sándor registrator.

Text

"Inventarium", melyet Helmeczi István és Jondi Sámuel készítettek. Összeírás: a vár leltára, kertek, gazdasági épületek, bútorok, élelem, állatok, gabona szalmában. Az "inventarium" csak 8 oldal, ezt követi: "Conventio Servitorum Convertionatum" 3 oldal és Urbarium sive nova connumeratio jobbagionum, 9 oldal.
Vásárosnamény:
A vár leltára. – A vár kertjei: virágoskert, meggyeskert, szőlőskert palánkkal és sövénnyel kerítve. – Istállók, "kötéses oszlopok", hiányos hídlások, zsindelyfedés, fenyőfából szekérszín. – Felvonóhidak az árkok felett. – Tölgy- és szádok-fából készült ajtók. – "Egy leveltartó négy öreg iskátulyabul álló láda". Egy régi rossz bőrös láda. – A paloták cseréppel héjazottak. – Kádak, csebrek, teknők. – Kender 10 kita. – Vaj. – Tehén-, csikó- és kecskebőrök. – Almaecet, köles, liszt, korpa. Fedeles szuszékban rozs; zab-pelyva. – Almaecet-sajtoló alma-törővel. – "Palota tetejére való pléhes vas vitorla". – Vereshagyma, fokhagyma. – Konyha, szakácsház, porkolábház szalmával fedve, most lovakat tartanak benne. – Kerekeskút láncokkal. Palánkfal tapasztással. – Szénáskert, tököskert, káposztáskert. Veteményeskertben hagyma és petrezselyem. – A gyümölcsös "jó meggyfákkal lugasokra, táblákra nagyobb része beültetve". – Csűr, körülötte búza és rozs asztagok: I. kazal 215 kereszttel, II. kazal 220 kereszttel, III. kazal 110 kereszttel, IV. kazal 140 kereszttel. – Teheneknek való eresz. – Majorház, előtte tornác, kötéses és oszlopokon álló. – Sajt- és túrónyomó tábla. – Fejéshez rocskák, tejes dézsák, tejtartó polc. – Liba- és kacsaólak. – Béres ökrök. – Eke, béresszekér. – Fejős tehén, ketteje tinós, a tinós tehenek borjai, mindkettő bika. Bikaborjak, üszőborjak, harmadfű tulkok; bikának hagyott tavalyi tinó, harmadfű bika, meddő tehén. – Öreg pulykák, fiatal pulykák, öreg és fiatal libák, öreg és fiatal kacsák, kakasok, tyúkok, csirkék, disznók, süldők, malacok. – Szénáskertben és a "cigánykert"-ben lévő szénakazlak. – A vár alkalmazottai: (várnagy) castellanus, provisor, kulcsár, (béresek) "mercenarii", pásztorok, juhászok. – Az alkalmazottak "conventio"-i: készpénz, darócból szűr, abaposztóból nadrág, süveg, ing, gatya, borsó, lencse, kősó, bocskorbőr, vetésterület, kenyércipók vagy helyette búza, süldő disznó, a juhásznak még birkabőrök, gyapjú. A majorasszonynak női ruházat vagy helyette készpénz megváltás. Új saru, két fejelés. Élelemre búza, verő disznó.
Vásárosnamény város:
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, borjú, disznó, méh. – Együttlakó testvérek, zsellérek más házában. – Deserták, jelenlegi használói. – Szántók 3 forgóban. – Kaszálók szénahozama. – Malomjövedelem, vámjövedelem. – Erdő. – Halászó-víz. – Kocsma. – "Sem gabonabul, sem sertés marhájukból sem penigh egyébből désmát nem szoktak adni". Készpénz adó sincs, csak olykor tyúk-ajándék. – Czigány Miklós megszökött, " a tisztek haza kerestessék". – Szántáskor a hét felét kell az úrnak szolgálniok, egyébként állatállományuk arányában "minden nap kell szolgálniok".
Nagy Varsány:
Karácsonyra tyúk- és tojásajándék.
Ughornya:
Gyümölcsöskert, egyben kaszáló is.
Csaroda:
"Az három fordulóra kilenc nemes szántóföldek vannak". – Kilencedet csak az ad, aki az uraság majorsági földjét használja. – Méh- és báránytized a császáré. Sertéstized csak az első tíz után, tíz alatt készpénz megváltás a tisztek rendelése szerint.
Vámos-Attya:
Szárazvám.
Kis Namény:
Gabonából, disznóból és méhekből tizedet adnak.
Bucsu:
Évente 24 napot szolgálnak, "akár kaszálással, aratással, kapálással s egyéb dologgal gyalogszerben, többet nem". – Szántók két mezőre.
Vásárosnamény vár és tartozékai, Gyerőmonostori Kemény János erdélyi fejedelem feleségének, Lónyai Anna hercegnő javai.
(Bereg m.): Vásárosnamény vár és város, portio – Vitka – Nagy Varsány – Aranyas – Kopots Apáthi – Gyüre, portio – Illyk, portio – Gemse, portio – Keretsen, portio – Adon, portio – Tiszaszalka, portio – Tunyogh, portio – Tsaros, porio – Csavoda, vulgo Bidi rész – Kis Namény – Butsu

Content provider