HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 025.

Date 1659. március 11.
Description

4 oldal, magyar, egyszerű másolat.

Text

Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik. Összeíró nincs feltüntetve.
Egerszegh:
Sessiósok név szerint. "Nemes hely"-en ülő jobbágyok. Deserták. – Évi készpénz census. – A majorsági szőlőket készpénzért művelik, nyitást és metszést 25 Ft-ért végzik, egy-egy kapálásért szintén 25 forintot kapnak.
Kano:
Földesúri házhelyek, amelyeknek földjeit dézsma fejében szántják, rétjeit pedig a földesúr számára kaszálják.
Alsó Szuha:
Nemes-helyen zsellér. Készpénzzel adózik utána, vagy a szőlőben dolgozik helyette.
Terrestye:
A majorsági szőlőket itt is készpénzért művelik.
Petri:
A malom és a kendertörő jövedelmének elosztása. – Szőlők után kilenced. – Idegenektől ferton-zab és tyúk. – Dézsma-megváltás szőlőmunkával.
Telekes:
Vám.
Halmi Gábor javai.
(Gömör, Torna m.): Egerszegh – Káno – Zubogy – Alsó Szuha – Felső Szuha – Josafő – Varbocz – Petri – Terrestye – Méhes – Telekes

Content provider