HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 023.

Date 1657. október 22.
Description

9 oldal, latin, egyszerű másolat. Az eredeti irat Jugoszláviában. Lásd: Filmtár 2348 doboz.

Text

"Inventarium" Összeírás: kastély és majorság berendezése, állatok, gabona, élelmiszer.
Brukonyovec vára:
Uradalmi borkészlet, hordóban. – 3 vári pince és a kastély-híd előtti pince. – A bor egy része romlott, néhány hordóban ecet. Többnyire jelzik a bor eredetét, pl. allódiális, hegyvám, dézsma stb. – A kastély különböző épületrészeiben, láda illetve quartale szerint: köles, köleskása, bab, dió, búza. – Várkapu: 2 szakállas puska, 2 kis ágyú, bilincsek és zászló. Üres hordós, ládák, asztalok stb. – Konyha, felszerelése: tányérok, kések, nyársak, rosták, mozsár stb. – Circa castellum: pulyka, hízó sertés, kősókészlet. – Az épületek emeleti szárnyaiban háj, vaj és sajtkészlet, valamint berendezési tárgyak. – Várkápolna, berendezése. – Allódium, asztagokban: rozs, búza, zab, szalma, széna. – Majorsági állatállomány: ökör, tinó, tehén, üsző, egy éves borjú, juh, lúd, kacsa, kappan, tyúk, méhkas, dézsma disznó, 3 éves csikó. – Felszerelési tárgyak: vajköpülő, sajtprés, teknők, ládák stb. – A vár alatt szénapajták. – Majorsági vetés, mérőben: rozs, búza. – Ökör, tinó, tehén, üsző, bika, idei borjú, hízó sertés, majorsági disznó, kanca, lúd, kacsa, pulyka, tyúk, méhkas. – Gabonakészlet, mérőben: búza, rozs. – Kender és len kötegben. – Ládák, hordók, kádak, deszka-készlet, kocsi, eke, borona. – Majorház, némi berendezés: rosta, kád, vajköpülő, fazekak, sajtprés stb. – Szérűskert, asztagok: búza, rozs, széna, köles. – Dézsmabor készlet, akóban.
Mikulich-féle konfiskált javak.
(Zágráb m.): Brukonowcz, castellum – Ladomercz, portio

Content provider