HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 021.

Date 1649. július 19.
1769. február 1
Description

3 oldal, magyar nyelvű, egyszerű másolat. + 1 példány 1769. február 1-jei másolat. Készítette Korponay Sándor registrator.

Text

Összeírás, melyet a munkácsi harmincados, Kigiosy István készített. Subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik, majorsági szőlők.
Kigyós:
Lakosok név szerint. – Évi készpénz census sessiók szerint, évi két részletben. – Búzából tized. – Borból ötöd. – A dézsmabúzából 25 kalangya, a dézsmaborból 25 köböl a prédikátoré. – Makkoló sertésből tizedet adnak, tíz alatt készpénz megváltás; pázsitdisznó után nincs dézsma, öregdisznó váltsága 8 den., süldőé 4 den. – Majorság-szőlők. – A főbíró mentes minden dézsmától és "szert sem jár". – A "futosó- (kis) bírók és a kerülők fél dézsmát adnak. A polgárság vallomása szerint a deficiált jobbágy vagyona nem a földesúrra száll, "hanem az köszeleb való vérekre".
Barkóczy Lászlónak adományozott javak.
Kigios (Bereg m.) – Szavoda (Ung m.)

Content provider