HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 016.

Date 17. század első fele
Description

10 oldal, latin és magyar, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

"Connumeratio". Összeírás: subditusok névvel, igás állataik, szolgáltatásaik, tilalmas erdők stb.
Nagyszalatina:
Lakosok név szerint. – Deserták.
Ocziona:
Sessiók. – Igás állatok "eke barmok", "ekés marhák". – Levélhordó szabados. – Zsellérek név szerint. – Földesúri tilalmas erdők: fenyves, bükkös. – Halászat: pisztráng, kophal, kövihal. – Készpénz census közösen évi 3 részletben. Búzából, árpából és zabból sessiónként meghatározott mennyiséget adnak "az ki többet bir teőbet ád, az ki kevesebet bir kevesebet ad". – Az irtásföldek terményeiből, kivéve a hajdinát, az "eőteődik kepét adgyák uroknak". – Szénaszolgáltatás sessiónként. – Tizedet adnak fejős juhokból és fejős kecskékből "fiastól", továbbá meddő juhokból és a bárányokból. – Méhtized, alatta készpénz megváltás. – A malomjövedelem 1/3-a a molnáré, 2/3-a a földesúré; a molnár kap még kenyérgabonát; malomkővétel közösen 1/3–2/3 arányban; kötelező sertéshízlalás. – Fűrészmalom, fűrészt a földesúr vesz.
Zay Zsigmond és Pograny Judit javai.
(Zólyom m.): Vigles vár és tartozékai: Nagy Szalatina, oppidum – Kis Szalatina – Ocziona

Content provider