HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 013.

Date 1621. március 21.
1753. március 30
1630. március 6.
Description

21 oldal, latin, 1753. március 30-i másolat, 2 példány. Készítette Inchom Keresztély számvevő és Thuróczy György coadjutor.

Text

Terebes:
Jobbágyok és zsellérek név szerint. – Állatállomány: ökör, ló. – Nemesek, szabadosok. – Mesterséggel szolgáló zsellérek, kerülők, halászok, virrasztók, borbély, kulcsár, kertész, "asztagrakó". – Évi készpénz census. – Ünnepi ajándékok: tyúk, kalács, tojás.
Vásárhely:
Bíró és officiális a névsor élén. – Mindenféle robot. – Ősziekből és tavasziakból kilencedek. – Sertések után tized, tíz alatt készpénz megváltás. – Malmok a Bodrogon. – Vámjövedelem. – Kocsmáltatás "pro libitu Domini Terrestris". – Makkerdők. – Szénahozam. – Szántóterület.
Kuppony:
Terménykilenceden kívül sem készpénz censust, sem más szolgáltatást nem adnak, hanem egész éven át kívánság szerint hallal és rákkal látják el a földesurat.
Nagy Ruszka:
Készpénz censuson és a terménytizedeken kívül zabot, borsót, komlót, kendert, kendermagot, tyúkot, kenyeret szolgáltatnak meghatározott mennyiségben. – Zabból és lencséből is adnak tizedet. – Sertéstized, "sed tantum annuis" tehát csak az esztendősnél idősebbekből, tíz alatt és felett készpénz megváltás. – Szántók 3 forgóban.
Parich:
Nincs saját szántóterületük, Terebes város földjeit művelik ötöd fejében, de semmiféle készpénz censust nem adnak. – Ünnepi ajándék: minden alattvalótól egy tyúk vagy kacsa. – A vár kertjének művelését végzik. – Halászatért évente 1 flor. és 5 pint csík a szolgáltatás az új halászok részéről. A régi halászok hetente kétszer halat adnak a földesúri konyha számára (valószínűleg közösen szükséglet szerint.)
Zemplin:
Nincs készpénz census. – Szekerekkel és lovakkal szolgálnak a szőlők körül, főleg szüretkor. – A földesúri szőlők, melyeket a város tartozik megműveltetni "sine omnibus expensis Domini Terrestris": Nagy Keőwes Zeőleő, Nagy és Kys mezy, Feyer Illies Zeőleő, Zenth Wér, Kadar, Ferencz Deak Zeőleő, Bochkor Zeőleő, Santha Zeőleő, Nagy és Kys Teőreő Weőlgy, Szilwas, Zabó Zeőleő, Kossoros Zeőleő. A felsorolt szőlők terméshozama jó termés esetén "plus minus vini vasa Geőnczy fél dicta 200 aliquando etiam plura". Mind a helybeliek, mind az extraneusok bortizedet adnak, ezenkívül az extraneusok hegyvámként zabot, kalácsot és kappant adnak, különböző mértékkel, a szerint, hogy a folyón túl vagy inne laknak. – A rév évi jövedelme. – Kaszálók szénahozama. – Vásárjövedelem a város évi három vásártartása után: készpénz és bors. – Igásállat nélküli zsellérek, közösen fizetik a készpénz censust. – Présház felszerelése.
Ghalzéch Kerezthur:
Makkerdők kapacitása, makksertésekből tized. – Földesúri szőlők: Kerty zeőleő, Gombos zeőleő, Somolyo zeőleő. "Geőnczy fél"-ben számolt terméseredmény. – Szántók terméshozama kassai köbölben. – Majorság-telepítésre alkalmas hely kerttel. – Zálogban lévő birtokoknál: A zálogbirtokos neve és a zálogösszeg.
Therebes:
Lakosok név szerint. – Állatállomány: ló, ökör. – Igásállat nélküli zsellérek. – Jobbágysessiók. – Szabadosok. – Földesúri alkalmazottak: castellanus, kerülő, halász, kertész, kovács, béresek, kerékgyártó. – Mesterséggel szolgáló fazekas, évente 200 fazekat ad a várnak. – Évi készpénz census. – Szántóterületet művelő zsellérek készpénz censusa. – Szántóterülettel nem rendelkező zsellérek készpénz censusa. – Ajándékok: tyúk, torta, tojás. – Kilenced búzából, rozsból, árpából, zabból. – Tized lencséből. – Mindennemű szolgálat. – Bírók kocsmáltatási kötelezettsége. – Vámjövedelem. – Halastavak. – Várföldek és kaszálók. – Új halászok évi szolgáltatása: készpénz és 5 pint csík.
Nagy Ruska:
A szolgáltatások között komló is, közösen adnak kendermagot és lencsét. – Termény- és sertéstized. – Szántók 3 forgóban.
Zech Kereztur:
Földesúri alkalmazottak: drabantok, pásztorok, vincellér, temető (sírásó). – Nincs lencsetized. – Allódiális kert, most szérűskert a tizedtermények számára. – Földesúri szőlők: Lengyel Zeőlő, Gombos Zeőlő, Kocsi Szőlő, a jobbágyok művelik "absque omnibus expensis Domini Terrestris". – Földesúri szántók, amelyen minden munkát a jobbágyok végeznek. – Földesúri rétek szénahozama. – Makkerdő. – A földesúri szántók művelésére egyaránt kötelezettek az igával rendelkező és a csak gyalogul szolgáló jobbágyok és zsellérek.
Parich:
Nincsenek saját földjeik, a terebesi földeket művelik a földesúr kívánsága szerint. – Nincs készpénz census. – A vár körül szolgálnak, a vár kertjeit művelik. – A terebesi határban lévő vetések után ötödöt adnak. – A régi halászok a földesúri konyhát látják el. – Új halászok "piscatores novitii" évente készpénzzel és csíkkal adóznak.
Vásárhely:
Szolgáltatások között egy szekér széna is. – Tizedet adnak a tavasziakból is. – Vízimalmok a Bodrogon. – Szántók 3 forgóban.
Zemplin:
Főleg a földesúri szőlők szüretelésekor szekerekkel és lovakkal szolgálnak. – Földesúri szőlők: Pete, Nagy Keőnes, Nagy és Kis Megy, Fejér Illies, Pap Zeőlő, Komoroczy Zeőlő, Zenth Vér, Kadar, Ferencz Deak Zőlőye, Breckhor Szőlő, Santha Zeőlő, Nagy és Kis Teőreő veőlgy, Szilvas, Zabo Zeőlő, Koporus Szőlő. A szőlőket a városnak kell műveltetni "sine omnibus expensis Dni Terrestria". Várható terméseredmények "Geőnczy fél" hordókban. – Extraneusok hegyvámja: zab, kenyér, kappan. – Bodrogi rév után készpénz. – Vas- és sójövedelem. – Földesúri rétek szénahozama. – Évi háromszori vásár készpénz és bors jövedelme.
Zeőleőske:
Termény-, bor- és sertéstizedek. – Présház felszerelése.
Kuppon:
Terménykilencedeken kívül hallal és rákkal látják el a földesúri konyhát hetente kétszer.
Homonnai-féle erdélyi fejedelem által bírt javak.
(Zemplén m.): Terebes, oppidum – Vásárhely – Hor – Kuppony – Nagy Ruszka – Parich – Zemplin, oppidum – Zeőleőske, portio – Galzéch-Kereszthur, portio
Zálogban levő birtokok: Chiakány – Büd – Zünye – Keletscen – Also Kemencze – Harlian – Syr – Rank – Modra – Lipolez – Kosztelian – Battyok – Tissithe – Wéchye – Hardichia – Eztanch – Peleythe – Azar – Mighles
Terebes vár és tartozékai (Zemplén m.), régen Homonnay Györgyé, most "a Sacratissima Electa Regia" birtokolja: Terebes, oppidum – Nagy Ruska – Zech Kereztur – Parich – Vasarhely – Zemplin, oppidum – Zeőleőske, portio – Kuppon, portio

Content provider