HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 009.

Date 16. század vége
Description

3 oldal, latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal. + 2 oldal latin másolat, keltezetlen (Possessiones in Dominio Szendrő).

Text

"Consignatio". (Összeírás: tartozékok felsorolása, megjelölve melyik adózik a töröknek.) Összeíró nincs feltüntetve.
A felsorolt helyneveknél jelzi a töröknek adózó birtokokat, más adatot nem közöl.
A felsorolt helységeknél jelzi a zálogbirtokosok nevét, más adatot nem közöl.
Szendrő várának tartozékai.
(Borsod m.): Zendreő – Gerse – Chehy – Gallwacz – Sayo Kereztur – Kurithian – Saap – Edelin – Pelsőch, oppidum – Tapolcha – Paskahaza – Pelsőcz Ardó – Rosonya – Gachialk – Rakos – Keőwy – Deresk – Lycze – Levarth – Laad – Bessenio – Kerechen, praedium – Nandras – Georeőmbel – Tapolcza – Nalay – Valk – Geomőr – Zich – Palfalva – Arnoth – Echegh – Vamos – Visnio – Dedes – Abod – Geömeör (törölve) – Ruda Banya – Keőve – Lycza – Szirk – Nandras – Rakos – Türcziok – Abod – Szühogy – Nyarad
Zálogban lévő birtokok: Rozoznia (Barakony Ferencnél) – Gacsalk (Barinc Andrásnál) – Deressk (Horvat Andrásnál) – Uissno (Jassi Mártonnál) – Lenart (Barna Györgynél) – Passkaháza (Gergői Jánosnál) – Telekes (Bornemissza Jánosnál)
Rákóczi-familiánál: Sayo Szent Péter – Pelsücz – Edeleny – Saap – Sayo Keresztúr
Deserták: Chehy (1. és 2.) – Galnacz – Ueres Uagas – Kuritan – Puszta Kazinc, portio – Tuerdossa – Ardo
Szendrőhöz tartoznak még a Csorbai jószágok is.

Content provider