HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 006.

Date 1613–1614.
Description

Egyszerű másolat, magyar, 14 oldal. + 1 példány másolat, 14 oldal és 4 oldal töredék másolat.

Text

"Regestrum". Összeírás: házak ill. telkek száma. Összeíró nincs jelezve.
A felsorolt helységeknél: sessiók, ill. házak száma. – Lakosság nemzetisége: magyar, tót, rác. – Helyenként birtoktörténeti adatok, társtulajdonosok. – Adószedők név szerint. – Dombovár és tartozékainál megjegyzés: "Ezeket sem jartathattam mégh megh, de nagyub rézét mast Tallyay birja". – Az összeíró megjegyzése, csak az egyik példányon: "Anno 1613 Vyragh Vasarnap Posomban lettem zolgaya az Nemzetes Loranthffy Mehály Uramnak negy loval, az negy lovamra fizete minden hora fl. 16." – Az összeíró megjegyzéseiben: Zsold és utazási pénzek jegyzéke. 1614-ről feljegyzések: a tolnai birtokok "hodultatására felvett 13 legény zsoldja 216 fl., "az Rovas pénzből". A falvak összeíróinak ajándékpénz fl. 64 "falukat hogy tyttkon megh kemlettem es megh jarattam, hogy mellik falukban hany hazas ember lakik es michoda nemzetegh lakja az falwkat".
Lorantffy Mihály birtokai.
(Baranya m.): Henye – Lewch – Marok – Henchie – Venthie – Kopach – Darocz – Feierto – Kys Henchie – Abolna – Lypo – Nagy Hale – Chevmy – Peterd – Uylachka – Nadasd – Zenthmyklos – Kalnas – Gergelfalva – Egres – Bodmer – Zederyes – Tarda – Zewrewk – Zantho – Zamaros – Regenye – Zewke – Gyzder – Egerzegh – Harsan – Nagy Falw – Czwn – Also Zegedi – Szegechke – Mayz – Lettnerk – Zent Dömötör – Ryro – Bekatorok – Keskend – Abon – Harchafalwa – Szwlzegh – Momad – Hegaly (Hegyalja?) – Peterd – Chyat – Kathkafalwa – Kaskafalwa – Barokfalwa – Görchien
(Somogy m.): Egrech – Farnoss – Legrad – Lubreg
(Tolna m.): Dombo castrum – Vasaros Dombo, oppidum – Pulya – Nyerges, deserta – Zekchen, deserta – Kys Jagolnak – Mezed – Saasd, deserta – Vasnak – Ragonchia, deserta – Tharros – Telkes – Nagagh – Zalka (1. és 2.) – Zakcs – Nagy Jagolnak, deserta – Abran – Uga – Mazlon – Hydwegh

Content provider