HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 118.

Date 1710. július 15.
Description

Eredeti, latin, 3 pagina, saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai + 1 példány másolat. 1767. november 4. Készítette: Korponay Sándor.

Text

Összeírás „Conscriptio”, Faigenputz fiskális inspektor és Serpilius Sámuel harmincados készített.
Forbergh:
19 jobbágy névvel, fiak, Telkük nagysága. Állataik: ökrök, lovak, tehenek, juhok, disznók, méhek. Censusuk egyenként, elhagyott telkek feltüntetve. Tized fele a földesúré.
Rokus:
12 jobbágy. Malom, évi pénzszolgáltatása. Censust mindenütt három terminusban fizetnek: böjt közepén, Szent Jánoskor, Mártonkor. – Szántók kicsik, elég terméketlenek a kárpáti időjárás miatt. – Birtoktörténeti adatok a zálogba adásra.
A b) példány 1767-ből való másolat.
Radvánszki-féle fiskális javak.
(Szepes m.): Forbergh – Oleszna – Uy Leszna – Hundsdorf – Rocus

Content provider