HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 113.

Date 1704. április 28.
Description

Eredeti, latin, 10 pagina, aláírás nélkül.

Text

Összeírás, „Status Dominii Castri diruti Kassa”.
Koseczke Podhradye:
Úrbéri jobbágy telkek 8 1/2, puszta 3 1/2. Jobbágyok allódiumhoz tartoznak igás és kézi munkával. „Pro quartterie” minden jobbágy fizet évente. Tyúkokat, ludakat, tojásokat adnak. 16 + 6 nagyobb és kisebb zsellérek, gyalog szolgálattal tartoznak, ugyanazokat szolgáltatják, de kevesebbet. Juh- és méhtizedet jobbágyok is, zsellérek is adnak. – 12 Subinquilinus 2 napot dolgozik kézi munkát hetenként. Irtásföldek után a falu közösen fizet. Földesúri kocsma, bort, sört, pálinkát mérnek benne. Tilalmas tölgyes erdő. Két malom, molnárok gabonát adnak, disznókat hízlalnak. Allódium, állatok nincsenek benne. Allódiális szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Koszledcza:
5 lakott telek, 29 zsellér. Hyzó disznóért fizetnek. Oszenicza censust fizetnek. Serfőzésre árpát szállítanak a főzőbe. Serfőző minden tartozékával. Malom egy kőre, molnár búzát, kétszerest ad, disznókat hízlal, malomköveket az uradalom veszi. Fűrészmalom, minden törzs után fizetnek. Vám, molnár fizet utána. Kastély, átvonuló katonák megrongálták. Kastély mellett allódium valamelyes állattal és szárnyasokkal.
Kopecz:
Soltészság, borszállításra fizet. Soltészi malom, fizet a földesúrnak. Fűrészmalom.
Podhornye:
Tilalmas bükkerdő. Birtoktörténeti adatok.
Nagyporuba:
7 1/2 jobbágytelek, 11 zsellér. Malom, molnár fizet utána, gabonát ad, disznókat hízlal, munkával szolgál. Tilalmas tölgyerdő. Allódium állatokkal. Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Rovne:
5 jobbágy, 7 zsellér, 8 subinquilinus. 2 malom, molnárok mindegyik után fizetnek. Tilalmas tölgy- és bükkerdő.
Lidecz:
5 1/2 jobbágytelek. Allódium különféle épületekkel, állatokkal és szárnyasokkal. Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Hloza:
Libertinusok is jobbágyok, zsellérek munkát megváltják.
Alsokoczkocz:
Tilalmas tölgyerdők.
Felsőkoczkocz:
Tölgyerdő.
Kisporuba:
Kettő földesúri malom, molnárok fizetnek, köveket maguk vesznek, az uradalom szállítja, bárddal tartoznak szolgálni. Tilalmas tölgyerdők.
Kasza várának tartozékai.
(Trencsén m.): Kasza – Korzeczke – Kosladoza – Kropecz – Podhore – Nagy Poruba – Hovne – Lidecz – Hloza – Also Koczkácz – Felseö Koczkocz – Koznicz – Kis Patak

Content provider