HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 023 / a.

Date 1652. június 1.
Description

Egykorú, magyar, kamarai másolat, 36 pagina. Aláírás nélkül, + hitelesített másolat 1767. január 17.

Text

„Urbarium”, melyet Cseh Mihály készített.
Ónod:
Birtoktörténeti adatok, minden helységnél megadja a tulajdonarányt. Mivel véghely, szolgáló jobbágy egy sincs benne, csak helyőrség, egyik részét a császár, másikat a földesúr fizeti, nem tudni mennyi a lovas és gyalogos. A földesúr részéről mezei katonák. Kántoros katonák, az udvarbíró fizeti őket. Drabontok. Amikor rossz hírek érkeznek, a helyőrséget megerősítik lovas és gyalogos részről egyaránt. A vár építése és megerősítése különös gonddal történt az elhalt fejedelem részéről, palánkok, párkányok, hidak építése, katonák, tisztek tartása. – A földesúr censust nem kap, inkább más jövedelmeiből is ide költ. Földesúri szántók 3 nyomásra, mindegyikben annyit foglalhatnak, amennyi szükséges, nincsenek a város földjeitől elválasztva. Kaszálók, szénahozamuk elegendő. Sajó egy része halászatra tilalmas, aki ott halászik, a fogott hal harmadát a várba tartozik adni. – Rév egy kettős hajó a Sajón, jövedelme. Malom a Sajón 4 kőre, ötödiket is akarnak csinálni, a molnáré a harmad jövedelem, kenyérre negyedmagával heti 3 szapu búzát kivehet; jövedelem évenként búza, köles, árpa, köblökben. Kitte kenderből, köles és kendertörő is van. – Bormérés Szent Gergelytől Mihályig a földesuraké volt, ezalatt senkinek sem szabad árulni, kivéve Zákányi úr házánál lévő kocsmát, utána szabad. Jobbágy nincs, nincs is semmi szolgálat, ajándékot sem adnak. Bírságokat a kapitányok intéznek. Dézsma sem ősziből, sem tavasziból nem jár.
Bölcs:
8 jobbágy névvel, fiak. – Állataik: ökrök, tehenek, disznók, méhek, lovak. Mindnyájan Horváthnémetiben laknak, a török veszély miatt nem mernek otthon lakni. Deserták számát nem tudni, sem azt, kik laknak rajta. Szent Mihálykor fizettek censust, mióta a falu pusztulni kezdett, elengedték. – Allódiális földet akár négy nyomásra annyit foglalhatni, amennyit a szükség kíván, csak legyen kinek szántani. Kaszáló, földesúr hernádnémeti hajdúknak adta. – Rét, ha nincs szárazság, a földesúr számára kaszálják. Tilalmas erdő, tölgyes, amíg lakott volt a falu, épületfát udvarbírótól kérték. – Malom a Hernádon 3 kőre, az egyik követ most renoválják, jövedelme, amíg lakott volt a falu, a sabbatalis a prédikátoré volt. Kilencedet adnak földek után, tizedet is, mikor volt prédikátoruk annak, most ez is a földesúré. Bárányból, méhből tizedet adnak. Bár Hernádnémetiben laknak a jobbágyok, amire érkeznek, a tisztek parancsa szerint tartoznak elvégezni. Büntetések: 1 Ft az ispáné.
Lucz:
63 megtelepedett hajdú név szerint. Kaszáló, árvíz miatt ritkán kaszálhatják. Halászat. Morotván amit fognak a földesúré, a Tiszán szabad. Erdő szabad. Rév, jövedelme közös. Úsztató pénz, ha göbölyöket átúsztatnak, fizetnek utánuk.
Kesznyéten:
30 megtelepedett hajdú név szerint. Rét, annyit foghatni, amennyi szükséges, de mivel máshol is vannak bőven rétek, ritkán kaszálnak itt a földesúr részére. Erdő szabad. – Halászat a Tiszán Karácsonytól Szent Györgyig tilalmas, ha halásszák, a viza, tok, sőreg, kecsege 2/3-a a földesúré, egyharmada az övék, de a tiszt engedélye nélkül ezt sem adhatják el másnak, ha a földesúr részére kívántatik, vételár. Szegyét is csinálnak a Tiszán, az eszközök 2/3-át a földesúr adja, egyharmadát a halászok, vele fogott halak kétharmada a földesúré. Tizedet a földesúrnak, kilencedet a királynak adnak, pázsittized nincsen. Ünnepi ajándék nincsen, új bíró tételkor a tisztnek tyúkot vagy halat adnak.
Szederkény:
9 jobbágy és 14 hajdú név szerint. Szántással és kaszálással tartoznak a tisztek rendelése szerint. Földesúri rét, szénahozama. Tilalmas erdő, csak száraz fát szabad hordani, épületre valót csak tisztek engedélyével. Halászó helyek, egyik morotva tilalmas, a fogott hal mind a földesúré, két másikban hálóval nem szabad halászni, csak tapogatóval, fogott halak harmada a földesúr, kétharmada a halászóké. Tisza Kisasszonytól Szent Györgyig tilalmas, a legelső hálóval fogott viza a földesúré, a tisztek tartoznak a földesúrnak búzájából 2 köblöt adni érte és 1 forintot. Az első tokért 1 köböl búza és 33 pénz jár, a többi hal kétharmada a földesúré.
Emőd:
20 jobbágy név szerint. Allódiális földek nincsenek kihasítva, néha a falu földjéből hasítottak ki, most az ónodi földekben szántanak, vetnek. Disznókból ott adnak tizedet, ahova makkoltatni elhajtják. Ünnepi ajándékkal nem tartoznak, hanem a tiszteknek tyúkkal, amikor akarják.
Aranyos:
Kuriális telek, szántókkal, rétekkel, pusztán áll. Erdő, szabadon használják a tisztek.
Besenyő:
Allódiális föld kihasítva nincs, annyit fognak a falu földjéből a földesúr számára, amennyi szükséges. Szőlőhegy, idegenek is kilenceddel tartoznak a földesúrnak, királynak tizeddel. Karácsonyra mindenki 1 tyúkkal tartozott, míg állt a falu.
Sajókeressztúr:
23 jobbágy név szerint. Allódiális szántók 2 nyomásra, befogadóképességük. Allódiális szőlők, egyik megművelésével jobbágyok tartoznak. Csak terményből tartoznak kilenceddel (királynak tizeddel), bárányból, méhből, disznóból nem. Amíg ép volt a falu, az allódiális földeket megművelték, most tisztek rendelése szerint dolgoznak. Régen karácsonyra őzzel vagy rókabőrrel tartoztak, most nem.
Sajószentpéter:
Allódiális szőlő. Malom a Sajón 3 kőre. Száraz vám, jövedelme. Vásárvám az évi 3 vásárkor. A 3 vásárkor mészárszékek jövedelme a földesúré, akár az ő marháját vágták, akár nem.
Edelény:
14 jobbágy név szerint és 21 puszta telek. Allódiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük, prédikátornak tizedet adnak belőle. Malom a Boldván, közös, 3 köves, kása és kendertörővel. Kilenced és tized mint máshol, de puszta telkek után ha megművelik, nem a királynak, hanem a földesúrnak adnak tizedet. Szőlőhegyek után ötödöt adnak a földesúrnak. Vám, jövedelme évi 3 Ft lehet, hódoltságban lévén, nem igen mernek erre járni.
Sáp:
Allódiális szőlő.
Debrő:
25 jobbágy név szerint. Messze laknak Ónodtól, ezért semmi paraszti munkával nem tartoznak, taxát fizetnek helyette, pénzt, vajat, káposztafejet, zsellér fele annyit, bírák mentesek, jövedelem összegzése. Bírság közöttük nincs, egymás között igazítják el.
Gyöngyös:
Portio. 41 subditus név szerint. Régen, mint vallják, pénzt fizettek közösen, skófiummal varrott úrnak való csizmát adtak, sollya papucsot, mészárszék után faggyúgyertyát. Szőlőhegyek után kilencedet adnak. Szolgálatért 60 köböl bort adnak évente.
Kecskemét:
Oppidum portio. Sok földesura van, nem tudni kinek hány jobbágya vagy telke van, a jobbágyok tudják, melyik földesúrnak mi jár. Fejedelem részére eső pénz, 2 szál darutollat adnak, egy vég patyolatot.
Felsőc:
20 marhás, 28 gyalogszeres jobbágy, 10 és fél puszta telek. Erdő, használatáért vasat adnak. Rétek, szénahozamuk, végükben hagymáskertek, ebből tizedet adnak. Közös malom 3 kőre. Száraz vám, közös, bírák viselnek gondot a vám szedésére. Karácsonyra jobbágyok tyúkkal és zabbal tartoznak, zsellérek nem. Végén extractus a jövedelmekről.
Kaly:
Media pars. – 13 jobbágy név szerint, censust nem adnak. A robotot 63 Ft készpénzzel, 27 icce vajjal és 450 fej káposztával váltják meg.
Tott Falu:
11 jobbágy, censust nem adnak, a robotot megváltják.
Nagyut:
Media pars. – 5 jobbágy név szerint.
Roff (Tiszarof):
Media pars. – 14 jobbágy név szerint.
Bodony:
Media pars. – 5 jobbágy, 6 puszta telek.
Parad:
Media pars – 8 jobbágy.
Rákóczi György javai. Ónod és tartozékai.
(Borsod m.): Ónod – Beölcs – Bedes – Kezsnyéten – Abony – Szederkény – Felső Sócza – Emőd – Aranyos – Bessenyő – Sajó Keresztúr – Sajo Szent Péter – Debreo – Kaly – Tóth Falu – Nagy Út – Roff – Bodony – Parad – Balla – Dereczke – Lak (praedium) – Welezd – Gyöngyös – Kecskeméth – Pelsőcz

Content provider