HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 016.

Date 1582. március 27.
Description

Eredeti, latin, 3 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét papírfelzetes lenyomata. + 2 pl. másolat. Egyéb másolat: 1767. szeptember 5.

Text

„Consignatio”, melyet Madochany Kristóf és Farkas Pál készítettek.
Alsózopor:
Egész- és féltelkes jobbágyok névvel. Elhagyott ház, telkek névvel. Zsellérek névvel. 7 egész, 1 féltelkes jobbágy, 2 zsellér. Zsellérek névvel. – Censust csak Szent Mihálykor fizetnek. Tizedet és kilencedet terményekből nem adnak. Akinek juhai vannak, 1 bárányt ad. Méhekből tizedet adnak, tízen felül (!) megváltják. Vágómarhát felsőszoporiakkal közösen adnak évenként. Vajat, juhsajtot is közösen ad a két falu évenként. Akinek 6 vagy 8 ökre van, vágómarhára 33 dénárt ad, fél telek után felét. Pázsittized és őszi sertéstizedből tizedet adnak. Tízen felül megváltják, pázsitadóba, ha 100 disznója van is valakinek, csak egyet ad. – Bírságokat szokásuk szerint fizetnek. – Vám, jövedelme harmada a helyi nemeseké, másik 2/3 a kamara és Szatmári Miklós úr között oszlik meg egyenlő arányban.
Felsőzopor:
6 egész-, és 2 féltelkes jobbágy. Kinek juhai vannak 1 bárányt ad, azon kívül Szent Györgykor tizedként 1 bárányt.
A b) és c) példányok másolatok 1767-ből.
Fiskális birtok.
(Középső-Szolnok m.): Alsó- és Felső Zopor

Search result navigation
Content provider