HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 007.

Date 16. század közepe
Description

Eredeti, latin, 2 pagina. Saját kezű aláírás. Keletkezésének korára írásmódja és tartalma utal. + Másolat 1766. november 6., hitelesítve.

Text

Conscriptio, amelyet More János készített.
Tokaj várhoz tartozó Vámosújfalu portiójának összeírása.
Egész és fél telken 5 egész-, és 13 féltelek, 11 zsellér, 5 subinquilinus. Jobbágyok. – Házas és házatlan zsellérek. – Censust Szent Mártonkor fizetnek. Búzából, zabból, árpából kilencedet adnak és tizedet, befolyt keresztek, az év termékenysége szerint. – Telkek és irtásföldek után tizedet adnak az egri püspöknek, melynek nyolcada a plébánosé. – Bő makkos erdők, más falvakból is hajtanak ide makkoltatni tizedért, vagy megváltják. – Vám, díjszabása, évi jövedelme a jobbágyok szerint. – Promontórium, bor-kilencedet Tokajba adnak, jövedelme változik az év termékenysége szerint. – Idegenek, akiknek itt van kaszálójuk, takarmányt, árpát vagy zabot adnak. Idegenek, akiknek itt van szőlőjük takarmányt, tyúkokat, kenyereket adnak. – Halastavak, halak harmadát a tokaji várba adják. Várhoz tartozó kaszáló, szénahozama. – Büntetések. – Ajándékkal karácsonyra, húsvétra és pünkösdre tartoznak, ki ki tehetsége szerint. – December 21-től Szent Mihályig a földesúrnak mérnek bort. A b) példány 1766-os másolat.
Fiskális birtok, Tokaj tartozéka.
(Zemplén m.): Wamos Wyffalw

Content provider