HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 002.

Date 1550 körül.
Description

Egykorú, latin, kamarai másolat. 3 pagina. Aláírás nélkül, datálva nincs, korára írásmódja és tartalma utal. + 1767. április 16-i másolat.

Text

(Összeírás) ... „Cathalogus Possessionum cumanearum abalienatorum”.
Elidegenített kun falvak összeírása. Új tulajdonos neve. Telek. Megszerzésének jogcíme, új tulajdonosok túlkapásai. Feltünteti, lakott vagy puszta-e.
Telekszállás:
Most néptelenedett el, a földesúrnak elviselhetetlen kegyetlensége miatt.
Kunszentmárton:
Kunság legnagyobb helye. 97 jobbágy. A földesúr neve. Három év alatt számára adott vágómarhák, tiszteknek fizetett pénz.
Mesterszállás:
A földesúrnak ökröket és pénzt adnak. A b) példány 1767-ből való másolat.
Békés és Szolnok megyei falvak, praediumok.
Kunhegyes – Kakath – Kaba – Tatar Zallasa – Telek Zallasa – Homokzallasa – Kunzent Marton – Bakoczka – Eched – Mester Zálása

Search result navigation
Content provider