HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 011.

Date 1731
Description

Eredeti helyén 1794-es őrjegy.

Text

Conscriptio
Lyptoújvári kincstári uradalom.
(Liptó m.): Lypto Újvár – Hybe – Vichodna – Hibicsa – Plostin – Illano – Verbicze – Kokova – Dovalov – Király Lehota – Tepliczka

Search result navigation
Content provider