HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 117.

Date 1693. február 20.
Description

2 oldal latin eredeti.

Text

"Conscriptio", melyet Usz Ferenc készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Conscriptio bonorum defuncti condam Mathiae Béky et consortis suae.
In possessione Bocs in comitatu Hevesiensi habita:
Jobbágyok név szerint, számuk 4. Jelezve mindenütt: Fratres, Filii, Boves, Equi, Vaccae, Oves, Caprae, Porci. Sessio. Külön adójuk nincsen, csak tizedet fizetnek. Robotmunkájuk a földesúrtól függött. Mindegyikük köteles évenként 1 hízott sertést adni. Azt vallották: se in fundo nobilitari residere.
A Borsod megyei Monusbél praediumból a nyolcadrész:
Egy malom elhagyott helyével együtt. Makkos erdeje más birtokosokkal együtt ezer disznónak is elegendő.
A Heves megyei Kis Báthor praediumban:
Annak a nyolcadrésze, amelyből a gabona után járó tizeden kívül semmi más jövedelem nem származik.
Ugyancsak Heves megyében a teljes Vezekény nevű praedium:
Van makkos erdeje: földmívelést ellenben jelenleg nem végeznek rajta.
Buda körül Pest megyében a Gyola és a Terkelly nevű rác falvak, amelyekből elég szép hasznuk származik.
Tisza-Szalók birtokon van egy jobbágysessiójuk, amely után csak halat szolgáltatnak.
Mutattak egy ládát is ad domum domini Joannis Szentlászlai, qua donatarii allatam. Jelenleg a jobbágyok kezén van a gabonatizedből magvakban, amely tized Kis-Báthorból folyt be, kb. 8 kassai köböl.
Béky Mátyás magvaszakadtával a fiskusra szállt javak.
(Heves m.): Bocs – Munusbél praedium (Borsod m.) – Vezekény praedium – Gyola és Terkelly falu (Pest m.) – Tisza-Szalók

Content provider