HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 095.

Date 1680
Description

8 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára írásmódja utal. És Extractus Summarius 17. század vége.

Text

"Urbarium" Összeírás: az egyes falvak készpénz censusa, egyéb földesúri szolgáltatás, török adó stb.
Felsorolt birtokok és portiók: Évi készpénz census.
Budalehota:
Levélhordás miatt census csökkentés.
Malnapataka:
Készpénzen kívül 100 deszka szolgáltatása.
Dobrocs:
Malomjövedelem a parochiáé, a molnár kézi robotja a kastélyé.
Kis Szalatna:
Felerészben Báthori-birtok, legelőit az apadfalviak és pinciek bérlik. makkoltatás után sertéstized.
Vámosfalva:
Malomjövedelem.
Kis Szalatnya:
A társtulajdonosoknak évente, felváltva hízlalt disznót.
Turopolya:
"Molandinum ad unum rusticum spectat".
Lest:
Malom, egyik évben Divén várnak, másikban Kékkő várnak adózik.
Szklabonya:
Az évi malomjövedelemből 8 fl. a töröknek jár.
Illyésy:
Az újfalusiak és a gyarmatiak bérlik.
Tiszovnik:
Jövedelem az üveghuta után. A két Tiszovniknak és Vörösnek közös bírója van.
Elzálogosított birtokok: Hajdú-censust fizetnek készpénzben és búzát adnak.
Gyöngyös alatti birtokok: "Frumentum haydonicale"-t adnak. Megjegyzések: termény- és állattizedek a kincstárt illetik; a kaszálás, gyűjtés és hordás robotmunka.
Dévéni uradalom: Összes sessiói, censustól mentes bírósessiók, inscriptionalisták sessiói, deserták, lakott és lakatlan zsellérszállások – készpénz censusuk összege. Konyhaszolgáltatások készpénz megváltása. – Száraz-kocsma megváltása. Őzek fejében készpénz. Hajdú pénz, hajdú-gabona készpénz értéke. Zálogban lévő birtokokról hajdú-pénz és hajdú-gabona. – A fűrészmalom számára szolgáltatott fatörzsek készpénz értéke. "Census exemptionis a laboribus". Praediumok árendái. Serfőzők és pálinkafőzők utáni taxák. Malomcensusok, sertéshízlalások készpénz értéke. Fűrészmalom jövedelme. Mészárszék árendák. Üveghuták utáni census. – Terménykilencedek készpénz értéke; terménykilencedek helyetti zabvetések készpénz értéke. Borkilencedek készpénz értéke. Sertéstizedek készpénz értéke; méhtizedek készpénz értéke. Allódiális szőlők termésének készpénz értéke. Gesztenye-kert termésének készpénz értéke. Gyümölcsöskert termésének készpénz értéke. – Vámjövedelem. Kocsmajövedelem, bor- és sörértékesítésből. Jövedelem szénaértékesítésből. Jövedelem allódiális vetésekből. Jövedelem az allódiális tehenészet vaj- és sajthozamából. Jövedelem borjak eladásából. Jövedelem juhászat sajttermeléséből, gyapjúhozamából. Jövedelem kecskeállomány után. Jövedelem "ex burenda" (túró – gomolya). Jövedelem kecskék és sertések eladásából.
A birtok tiszta jövedelme, a kiadások leszámításával, a zálogba adott birtokok bevétele.
Dévény vár és uradalom.
(Nógrád m.): Losoncz, portio – Abelova portio – Vámosfalva possessio – Lovniobánya portio – Kotmanlehota possessio – Tamassy portio – Budalehota portio – Podrecsán portio – Thosoncza portio – Róna portio – Mlágyo portio – Turicska portio – Bisztricska portio – Malnapataka portio – Gergelyfalva portio – Dobrocs portio – Policsna portio – Kis Szalatna praedium
Districtus Turopoliensis: Lest portio – Turopolya portio – Nagy Lam portio – Nagy Kürtös portio – Szelcz portio – Kis Szalatnya portio – Brezova portio – Fölső Esztergár portio – Alsó Esztergár portio – Kis Sztraczin portio – Turopolya possessio
Districtus Bussaiensis: Bussa portio – Ovár portio – Újfalu portio – Szklabonya portio – Zahora portio – Alsó Prébely possessio – Kis Zelő portio – Illyésy praedium – Újfalu – Gyarmath – Szt. Lőrincz praedium
Districtus Libercsiensis: Nagy Libercse, portio – Madacska portio – Sülye portio – Vörös portio – Alsó Tiszovnik portio – Fölső Tiszovnik portio – Lentvora portio – Szenna portio – Kis Libercse praedium – Podhradya praedium – Kis Parocza praedium – Kalcsa praedium
Elzálogosított birtokok: Fölső Ludany – Terjén – Guta – Nandor – Alsó Petény – Nőtincs – Agard – Saagh – Sag Újfalu – Apadfalva – Litke – Tőrincs – Etes – Szt. Péter
Districtus infra Gyöngyösinum: Adács possessio – Visznok possessio – Koka, portio – Uri possessio – Dömsöd possessio
Eladott birtokok: Dacsolam – Csab
Elpusztult helyek: Fűrész – Udornya – Zavada – Tot Hartyán – Nedelistya

Content provider