HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 100.

Date 1734. április 9.
Description

Egykorú, latin 2 pag., aláírás nélkül.

Text

Becslés „Aestimatio”, melyet 1726. augusztus 13-i összeírás alapján 5 és 6%-os kamatbázison a Szepesi Kamara számvevősége készített.
Roskovány:
Nemesi telken kocsma, leírása, értéke 6 és 5% hozammal. – Szántók, befogadóképességük, értékük
Dobo:
Nemesi kúria, leírása, istállókkal, csűrrel, értéke. – Körülötte kertek különböző gyümölcsfákkal, értéke – Kúriához tartozó szántók, befogadóképességük, káposztáskert, értékük. – Kuriális rétek, szénahozamuk, értékük – Másik nemesi kúria, leírása, értéke – Szántók, rétek, értékük – Negyedtelkek, értékük – Elhagyott telkek, értékük
Végösszeg: 6%: 1794 ft. 43 den. – 5%: 2153 ft. 40 den.
Dobó-féle fiskális, majd néhai Vitézy András javai.
(Sáros m.): Roskovány – Dobo

Search result navigation
Content provider