HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 064.

Date 1705. január 24.
Description

Eredeti, latin, 22 pag., sajátkezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata.

Text

Urbarium „Conscriptio”, melyet Újvári Ferenc veszprémi harmincados készített.
Pápa:
Külvárosban részben kuriális házak, részben inscriptionális telkek, részben censust fizető jobbágyokból áll, mivel egy része leégett, nincs a census egyénenként felosztva, közösen fizetnek, összege. – Censust nemrégen vezették be, szerződés szerint szabad fajzásuk van, és szabad irtásföldek. – Az egyes utcák árendát is fizetnek – Új serfőző, árpáját Heiszter katonái elhordták – Malom 8 kerékre, szemben másik, egykerekű, jövedelmük köblökben. – Kaszálók, szénahozamuk – Elég nagy kert – A serfőző mellett vendégfogadó és fürdő – Elég nagy halastó, halakkal – Allódium csűrrel – Mészárosok mészárszékek után pénzt, faggyút, minden ökör és marhanyelvet szolgáltatnak. – Kocsmák, borforgalmuk.
Devecser:
Pénzt nem fizetnek, évi 6 napot dolgoznak, gyalog és lovon kötelesek leveleket vinni, ahányszor és ahová földesúr parancsolja. – Makkoltatásért tizedet adnak disznókból, úgyszintén bárányokból is. – Várhoz tartozó 2 malom, 3 és 1 kerékre, hozamuk köblökben, ha bőven van víz, több a jövedelem. – Uradalmi allódium, szárnyasokkal, juhokkal, hízókkal és 4 ökörrel. – Az allódiumhoz 4 szomszédos praedium tartozik (névvel), rétjeit, szántóit az allódium használja, pénzjövedelem réteken kívül. – Várhoz tartozó szőlők Badacsonyban 3 helyen, tavalyi hozamuk. – Kisőrsi hegyen és máshol szőlők és hegyjog, jövedelmük
Sároskisapáti:
Telkek, egy részüket zsellérek lakják, évi 6 napot dolgoznak. – 7 zsellér – Jobbágyok pápára hordják a tizedbort, 4 napot kaszálnak ott, ahol parancsolják.
Istvánd:
Árendát fizetnek, összege 9 ft. – Kisőrs hegyéről a tizedbort Pápára viszik. – Gesztenyése van, 16 köböl gesztenyét szolgáltatnak – Birtoktörténeti adatok
Fölső Usoly praedium:
Istvánd lakói használják ingyen.
Szentlélekusoly praedium:
Ha bevetik a földeket, tizedet adnak Istvánd lakói.
Pobor:
Szántók, makkos erdő, mindkettő után tizedet adnak – Istvándiban malom 1 kerékre, pénzt fizetnek földesúrnak, egy rókabőrt is adnak utána.
Petend:
10 telek, 30 fl. árendát adnak. – Árenda mellett 2 szekér bort tartoznak Pápára fuvarozni. – Malom 1 kerékre, fele földesúré, fele a falué.
Pulya, praedium:
Makkos erdő, területét 8 fl-ért Petend lakói használják
Vigánt:
Petend lakói 4 fl. 50 den-ért használják. – Szántók, holdanként 1 köböl gabonát adnak utána, végén síkság van, a tizedbúzát ide hordják, kopácsiak 4 kappan adnak census címén.
Dörgicse:
Ha az itt levő uradalmi szántókat bevetik a jobbágyok holdanként 1 mérőt adnak, magot.
Mocsár szőlőhegy:
Szőlő, használója évente 1 urna bort ad
Káptalanfalva:
24 1/4 telek – Pénzt fizetnek, telkenként 1 köböl gabonát, kappant, sódart, 24 cipót adnak. – Minden munkát tartoznak elvégezni akár gyalog, akár szekérrel amikor a szükség parancsolja. – Jobbágymalom 2 kerékre, fizetnek utána és egy rókabőrt adnak. – A bán katonái a falut teljesen felégették.
Barátfalva praedium:
Kaszálók után fizetnek 2 fl-t Káptalanfa lakói. – Makkoltatásért tizedet adnak
Kiskeszi praedium:
Káptalanfalvaiak használják legeltetésre és makkoltatásra.
Kisőrs:
Makkoltatás tizedért
Ugod:
100 fl. censust adnak – Jobbágyok 2 napot kaszálnak és gyűjtenek, tíz napot tartoznak vadászni. – Holdanként minden telek után 1 keresztet adnak – 2 jobbágyi malom, 1 kövesek, földesúrnak árendát fizetnek
Gyimót:
Censust nem adnak, de kívánság szerint robotolnak – Kaszáló, fizetnek utána – 3 nemesi kúria, birtokosaik szántók után tizedet nem adnak, makkoltatásért igen.
Csóth:
40 fl. árendát adnak – Árenda mellett 10 szekér tűzifát adnak – Irtásföldek után pénzt fizetnek. – Régen méhekből és bárányokból is adtak tizedet, de mióta minden munkát velük végeztetnek, és árendát fizetnek, nem adnak. – Vadászatra szükség szerint kötelesek menni
Nyárád:
Árendát nem adnak, kívánság szerint robotolnak – Irtásföldek után holdanként 2 keresztet adnak, többi után tizedet.
Borosgyőr:
Malom zálogban, de árendát fizetnek utána – Szántók és rétek után évi 2 disznót adnak
Kup:
Malom 1 kőre, árendát fizetnek érte, robotolnak kívánság szerint – Szántók és erdők után évi 2 disznót adnak – 2 nemesi kúria kaszálókkal, tizedet nem adnak, csak valami kevés censust.
Ság praedium:
Makkos erdő – Legelő, kaszáló, pénzért használják.
Szentistván praedium:
Makkos erdő, tizedért használják
Szűcs praedium:
Legelőjét, kaszálóját censusért, erdejét makkoltatásra tizedért használják.
Fenyőfa:
Az egész használatát lefoglalta magának az uradalom
Kis Gárdon praedium:
Istvándi lakói használják
Szerecsen possessio:
Tizedet adnak és robotolnak a földesúr kívánsága szerint.
Eszterházi-féle fiskális javak.
(Veszprém, Zala m.): Pápa – Devecser – Sáros Kis Apáti – Istvánd – Fölső Usoly – Szent Lélek Usoly – Pobor – Petend – Pulya – Vigánt – Tálad – Dörgicse – Káptalanfalva – Barátfalva – Kis Keszi – Tagyon – Sárosd – Galsa – Badacson Tomaj – Kis Örs – Ugod – Gyimóth – Csóth – Teszér – Nyárád – Boros Győr – Kup – Sáágh – Szent Iván – Szücs – Ácz – Fenyőfő – Szerecsen

Search result navigation
Content provider