HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 062.

Date 18. század eleje
Description

Eredeti, latin, 19 pag., sajátkezű aláírások.

Text

Urbarium „Conscriptio” Hitelesítették: Bernardinus Vernier Liber Baro de Lugos és Palugyay Gábor.
Szerecsen:
Pápai várhoz tartozik – Telkek, egész és fél – 2 egész és 12 féltelek lakott – Elhagyott egész- és féltelkek – Plebániatemplom kőből, szalmával fedve, plebánián kálvinista prédikátor lakik. – Sem kocsma, sem mészárszék nincs – Lakosok censust nem fizetnek, szekérrel és gyalog szolgálnak. – Terményekből és méhekből tizedet adnak – Szántóik befogadóképessége ősziből és tavasziból – Rétjeik telkekhez nincsenek kihasítva, évenként felosztják, egésztelek után 8 szekér szénát termő rét jut. – Erdő mogyorófákból, csak tűzifára, épületre szomszédos falvakban vásárolnak. – Halastó volt, most vize nincs – Telkenként Karácsonyra földesúrnak kappant adnak, földesúr vagy tiszt átutazásakor vendégséget nyújtanak tehetségük szerint.
Mezőörs:
36 egész-, 19 fél-, 36 negyedtelkes jobbágy, 13 zsellér – Mészárszék a községé – Malom, vize kiszáradt, földesúrnak nincs belőle haszna – Erdeje nincs, tűzifát a bakonyi erdőből vásárolnak pénzért. – Censust régen telkenként fizettek, most tehetségük szerint dolgoznak Ságon, kb. 200 köblöt vetnek, őszit és tavaszit, Szent János praediumban szénát gyűjtenek, sót szállítanak. – Tizedet előbbiek mellett bárányokból is adnak – Temetési pénzt (pecuniam funeralem) az özvegy és örökösök adnak. – Ajándékba Karácsonyra közösen őzet adnak. – Exempt ház és telek
Ságh praedium:
Földesúri csűr, gabonát őriztek benne, most üres – Félig puszta promontórium, tized és hegyjog földesúré
Dad:
18 egész- és 22 féltelkes jobbágy – Vám, jövedelme harmada árendásé, ha nincs árendás, akkor a bíróé. – Felülcsapó malom, nyáron nem működik, falu árendát fizet utána földesúrnak. – Szomszédos Berencse praedium használatáért fizetnek földesúrnak, makkéréskor makkoltatásért tizedet adnak. – Mészáros földesúrnak semmit sem ad, községnek fizet pénzt, bírónak faggyút ad 1 forintért, falunak szintén, a csordásnak egy tehénbőrt. – Allódium, 30 éve épült – Irtásföldjeik is vannak a jobbágyoknak, minden hold után 1 mérő zabot adnak földesúrnak. – Tizedet földesúr bérli a püspöktől, tizedszedéskor házanként 1 tyúkot is adnak. – Berencséren 6 vagy 7 kemence nyomai látható, meszet égettek bennük.
Császár:
5 egész-, 31 fél- és 3 negyedtelkes jobbágy – Vám, csekély hozamú, a vámos alig él meg, régen szokás volt, hogy a gesztesi uradalmon átmenők fizettek, most megszűnt. – Két kis felülcsapó malom, nyáron nem működnek. – Exempt házak és telkek, nemeseké (névvel), pénzt fizetnek földesúrnak, ökröket, teheneket, borjakat adnak. – Tisztnek is itt van lakása, régi szokás szerint census és ajándékfizetés alól mentes. – Régen árendát fizettek a jobbágyok, most csak dolgoznak – Erdő földesúrral közös, épület és tűzifára, földesúr másoknak is enged pénzért fajzást. – Irtások után zabot és kappant adnak földesúrnak – Makkoltatáskor tizedet adnak
Kocs:
20 egész-, 49 fél- és 15 negyedtelkes jobbágy – Karácsonyra vadakat és vágómarhát adnak közösen – Szőlőhegy kicsi, földesúrnak csak tizedet adnak utána – Földesúri ház istállókkal, tiszt lakik benne – Allódium a falun kívül szükséges épületekkel, elegendő istállókkal, majoros feleségével, szolgákkal lakja. – Malom 2 kőre, elhagyott – Erdő, makkoltatásra tilos – Földesúr egy telket itt és Csicso praediumban többet hasított ki.
Szend:
12 egész-, 21 földesúré, 11 negyedtelkes jobbágy – Malom 1 kerékre, felülcsapó, nyáron nem működik.
Szak:
9 egész-, 9 féltelkes jobbágy – Kis 1 köves malom, nyáron nem működik – Erdejük nincs, csak csekély cserjés
Környe:
15 egész-, 17 féltelkes jobbágy – 2 malom, egyik alulcsapó, nyáron elfogy a vizük, földesúrnak pénzt fizetnek, másik pénzen kívül egy rókabőrt is adnak. – 2 éve vetnek, őszi és tavaszi köblök földesúr részére, a dadi allódiumba szállítják (a termést). – Kecskéd praediumban is 2 malom, földesúrnak fizetnek – Erdő, makkéréskor tizedet adnak – Rétjük nagyon csekély, egy jobbágy alig 1 vagy 2 szekér szénát kap. – Csónakkészítők is vannak itt, az uradalom szükségére dolgoznak – Halászok-madarászok földesúrnak meghatározott áron vadakat, madarakat adnak.
Eszterházi Antal javai melyeket az uralkodó a testvéreinek adományozott.
(Győr, Komárom m.): Szerecsen – Mezzo Eörs – Ságh – Császár – Kocs – Igmánd – Szend – Szak – Környe – Oroszlány – Dad

Search result navigation
Content provider