HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 060.

Date 1761. március 26.
Description

2+8 old. latin nyelvű, az eastimatio eredeti, a conscriptio másolati példányban.
Consc. 3 old. lat eredeti, Aestimatio 3 old. latin eredeti.
1761. március 26. Készítette: Scharlachna Joseph számvevő és Thurzó György coadjutor + Kéghy János praefectus jelentése a birtokról 2 old. latin, 1761. március 3.

Text

Összeírás Conscriptio, amelynek alapján a tokaji fiscusi uradalomhoz tartozó helység aestimatioját kidolgozta a Szepesi Kamara.
Büd:
73 jobbágy névvel, táblázatban feltüntetve, hogy telkük lakott, vagy puszta-e (valamennyi lakott!), fiak száma, disznók, lovak, ökrök, tehenek, üszők, kecskék (nincs), juhok, méhkasok száma, pálinkafőző üstjeik száma: Nincs, telkeikhez tartozó szántók három nyomásban, nyomásonkénti befogadóképességük pozsonyi mérőkben, irtásföldjeik nincsenek; rétjeik szénahozama, irtásrétjeik nincsenek, censusuk egyenkénti feltüntetésének rovata üres. – A lakosok 1753 óta, az új urbárium szerint munkamegváltás és házcensus fejében együttesen fizetnek 400 forintot. – Mindenféle gabonaneműből, bárányokból, méhekből természetben adnak tizedet, évi pénzértéke. – Italmérés – negyedévi uradalmi bormérést leszámítva – a lakosoké, évi jövedelme. – Tartoznak még a lakosok szüret idején, mely rendszerint 20 vagy 30 napig tart, 50–60 szedőt állítani, továbbá minden második héten 12–14 préselőt adni, az idő szükségletének megfelelően, pénzértéke, 30 napon át napi 6 krajcárjával számítva. – A helység területe elég nagy lenne, de mivel hosszú időn keresztül praediumként használták, csak 1730-ban kezdett benépesülni, a szomszédos helységek: Szentmihály és Polgár oppidumok foglalásai miatt a határ elmosódott, így a föld kevés, határjárás lenne szükséges. – Legelőjük szintén elég csekély, kukorica, kender és lenföldek úgyszólván nincsenek. – Erdeje nincs a helységnek, szalmával tüzelnek, telente fát a dadai és dobi erdőkből vásárolnak pénzért. – Az egész falu a tokaji fiscusi uradalomhoz tartozik, kivéve a falu végén, a szentmihályi úton álló kis kocsmát, mely báró Dezsőfi tulajdona. – Jelentik a helység öregei, hogy a Palocsai családnak is volt itt valamikor jogkövetelése. – Tokajtól, Tarcaltól, Rakamaztól egyformán másfél órányira fekszik a helység, így a jobbágyok munkája a legelőnyösebben értékesíthető, jó lelkiismerettel nem ajánlhatja az összeíró, hogy az uradalom testétől elszakítassék.
Az aestimatio ugyanezeket a tételeket értékeli, 5% hozammal tőkésített végösszege: 22000 ft.
Királyi fiskális birtok.
(Szabolcs m.): Büd

Search result navigation
Content provider