HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 013 / c.

Date 1752. december 10.
Description

Eredeti latin, 38 pag., sajátkezű aláírások + 1 pld. másolat.

Text

Urbarium „Conscriptio”, melyet Inhon Kristóf számvevő és Nagy György kamarai deputatus készítettek.
Vásárosnamény:
Fiscusra szállt jószág, birtoktörténeti adatok – Kastély, 1614-ben épült, most romos, 2 emeletes, leírása, körülötte épületek. – Szérű, újonnan épült házak, nagysága, mind a házak, mind a kastély ingoványos helyen épült, a Tisza áradásainak gyakran kitéve, ezért a pincéket nem használják. – Puszta allódiumhely – Szárazmalom, ökörrel vagy lovakkal hajtják – Igásökröknek istálló, értéke – Konyhakert gyümölcsfákkal, értéke – Más kertek gyümölcsfákkal, értékük – Földesúri szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Jelenlegi földesúr pénzen is szerzett földeket – Kastéllyal szemben rét, szénahozama, árvíznek kitéve, alig minden harmadik évben terem, másik rét, szénahozama, értéke. – Jelenlegi földesúr más réteket is szerzett – Halastó, semmi jövedelmet nem hoz – Rév a Tiszán, zsidónak bérbe van adva, összege, harmada földesúré. – Malom, 1693-ban kezdték építeni, nem fejezték be, mármarosi, Tiszán szállító hajódos akadályozzák – Makkos erdő, 7 évenként terem, hízlalható disznók. – Jobbágyok névvel, fiuk. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, disznók – Telkük nagysága – Majoros, béresek, csordás feltüntetve, egy jobbágy öreg és vak. – Üres telkek, magvaszakadt jobbágyok névvel – Földesúr tetszése szerint dolgoznak – Censust vagy taxát nem adnak, sem tizedet vagy kilencedet nem fizetnek. – A község határai
Som:
Örökös jobbágyok nincsenek, csak taxalisták – Szőlő jó állapotban, kis szilvással, tavalyi hozama.
Kászon:
Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk, árvíznek kitéve – Szőlők gyümölcsfákkal, egyik puszta, füvét kaszálják – Régen adtak tizedet, de mivel a földek és szőlők puszta állapotban vannak, most nem. – Tölgyes erdő, már 3 éve semmit nem jövedelmezett, hízlalható disznók. – Halastót földesúr engedélyével jobbágyok használják, nem jövedelmez. – Régi templom, most reformátusok használják.
Vámosatya:
Vám, jövedelme – Tölgyes erdő, 4 éve nem jövedelmezett
Zapszony:
Erdő zálogban
Szernye:
Erdő különböző fákkal – Vízimalom
Nagyvarsány:
Közös erdő, csak tűzifára, nem jövedelmez – Rét, szénahozama
Absalom Dánieltől a fiskusra háramlott Ötves Sándortól zálogul bírt javak.
(Bereg m.): Vásáros Namény – Som – Hettyén – Adony – Kaszon – Vámos-Attya – Tisza Szalka – Csoroda – Ugornya – Barabas – Zapszony – Rafajna-Ujfalu – Deda – Bucsu – Illyk (Szatmár m.) – Nagy-Varsány (Szabolcs m.) – Kopacz-Apati (Szabolcs m.) – Bene (Ugocsa m.) – Csettfalva (Ugocsa m.)

Search result navigation
Content provider