HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 007.

Date 1763. augusztus 30.
Description

Eredeti, latin 3 pag., sajátkezű aláírás, 2 pld. + becslés 1763. december 10., 3 old. eredeti, 2 pld., dátuma: 1766. július 11. Pozsony. Készítette: a pozsonyi kamara számvevő hivatala, 2 old. másolat.

Text

Összeírás „Conscriptio”, melyet Marsovszky József tiszántúli fiskális prokurátor készített.
Apáti:
Jobbágyok, zsellérek névvel, fiak – Telkük nagysága – Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, disznók, méhek. – Földjeik befogadóképessége köblökben – Rétjeik szénahozama – Igás- és gyalog robotnapok – Téli munkamegváltásra fizetett összeg egyenként – 1 állat téli tartására fizetett összeg egyenként – Szőlőik nagysága kapásokban, belőlük adott kilenced – Pázsitadó pénzben – Erdő közös, közepes makktermő, 5 évenként terem makk, egy birtokosra eső évi jövedelem. – 2 kocsma, jövedelmük – Elhagyott telkek névvel, jelenlegi használóik
Az 'a' és 'b' példány aestimatiok, ugyanezeket a tételeket értékelik.
Végösszeg: jövedelem: 144 ft. 20 den., érték 5% hozammal: 2884 ft. 10 den.
Apáti-féle fiskális javak.
(Bihar m.): Apathy – Széplak

Search result navigation
Content provider