HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 082. - No. 005.

Date 1756. január 12.
Description

Eredeti, latin, 12 pag., sajátkezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai.
Az eredeti Jugoszláviának kiadva, l. Filmtár 2337 dob.

Text

Becslés „Aestimatio”, melyet a pozsonyi kamara számvevősége készített.
Preszeka:
Nemesi kúria, ispánház – Robotnapok, értékük – Almáskert, jövedelme – Kuriális szántók, nagyságuk holdakban – Búzával, rozzsal, árpával, zabbal, hajdinával, kölessel, kukoricával bevetett holdak, elvetett köblök, várható hozamuk, értékük egyenként. – Kuriális szőlők, nagyságuk holdakban, jövedelmük – Hegyjog jövedelme – Kúriához tartozó kaszálók, nagyságuk kapásokban, szénahozamuk, értékük. – Allódiális legelők – Réteket a jobbágyok robotban művelik meg – Kuriális erdők, nagyságuk holdakban, makkoltatásra és épületfára, karóra, jövedelmét nem tudni. – Makkoltatásért censust fizetnek, jövedelme. – Jobbágytelkek – Jobbágyok névvel, szántóik nagysága holdakban, rétjeik nagysága kaszásokban, szőleik nagysága kapásokban. – Heti 2 nap robotot teljesítenek, egyet igával, egyet gyalog, értéke. – Zabot, kappanokat, csirkéket, tyúkokat, tojásokat, babot adnak censusba, értékük egyenként. – Hegyjog egyenként, értéke – Makkcensus egyenként, értéke – A kőrösi pálosoknak elzálogosított jobbágyok, szolgáltatásuk.
A lázadó parasztokkal szövetkezett nemes Domjanics István konfiskált javai.
(Kőrös m.): Preszeka

Search result navigation
Content provider