HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 048.

Date 17. század vége
Description

7 old. magyar, eredeti, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

„Inventarium” Összeírás: a vár és allódiuma, berendezés, eszközök, élelmiszer, allódiális állatok, gabona. Igazolta Kruczay Márton.
Kis Várday bonumokról való inventarium:
Az belső várban méltóságos grófné őnagysága házánál fél asztalka, egyes bőr karszék. – Posztóval borított szék N-o 1. – Nyoszolya N-o 2. – Spanét vert két táblából álló N-o 1 – Egy zöld mázas kemencze. – Két ablak; azon 8 fiók. – Az árnyékszékre nyíló ajtaja rámás, vas sarkos, hevederes és vas retezes. – A ház ajtaja duplás, vas sarkas, hevederes és pléhes. – A pitvarban egy puszta vak ablak; azon vasrostély. – Egy czipó-tartázon két felé nyíló, hevederes, vas sarkos, reteszes ajtó. – A pitvar előtt kis filargoria; közös. – Azontúl az harmadik contignatiora menő, hat darabból álló fa, rossz garádics. – Harmadik contignatioban puszta ablak és kemencze nélkül való palota, azon egy régi fél hevederes, vas sarkas ajtó, zár és pléh nélkül. – Második házon napnyugat felé egy duplás, vas sarkos, hevederes, ütköző nélkül jó ajtó. – Az házban egy nagy rossz lábas kerekded asztal, egy rossz, semmire való kemencze. – Egy nyoszolya – Hat ablak, annak 7 fiókja ónba foglalt, az ötte fába. – Az folyosóra nyílik vas sarkos, duplás, vashevederes, reteszes régi ajtó. – Ugyanannak a puszta palotának a végében, napkelet felé. – Zöld ház. Azon két ajtó, vas sarkas, hevederes, fél pléhes és duplás; szelőcske benne. – Két puszta ablak – A zöld házon felül egy kis bástya; puszta és semmirevaló – Azonfelül egy ház, esztendőtűl fogva fedetlen torony. – Az épület közös Forgáchné asszony őnagyságával. – Ugyanazon torony alatt alsó consignatioban vagyon egy Bód, azon vashevederes, vas sarkos és rossz pléhes ajtó, egy puszta ablak, egy rossz szenelő. – Két szuszék, egy ónba foglalt nagy eöreg lámpás, egy pár szárral és két pár szár nélkül pléhes vitorla. – Egy kovácsnak való fogó, közös salétromeresztő tekenő – Egy kősó. – Farosta N-o 5, vasrosta N-o 1. – Méz sernek való Icce N-o 1. Közös. – Hat dézsa, egy veder, két kis kupa, két fedő kupa. – Kender 13 kitta. – Semmire való régi len, 11 kitta. – Holmi lakatosnak való szerszám. – Faggyúgyertya N-o 150. – Méz nyolc londoni icce. – Régi büdös vaj 14 icce. – Egy köböl rozsliszt.
Másik Bód: Azon egy régi vashevederes, vas sarkas, záros régi ajtó, azelőtt egy kis tornác, azon belől egy parasztkályhából csinált szenelő egy kis, deszkából csinált rekesz: azon kis, vas sarkos, hevederes és záros ajtó. – Egy kétfelé nyíló régi ablak, azonkívül egy nagy vasrostély rajta. – Egy vaskalapács, két szekeres zabola hámba való. – Egy rostélyos rekesz, azon vas sarkos hevederes ajtó. – Benne kétesztendős almaecet egy hordóval. – Ugyan tavali almaecet két hordóval. – Egy átalag borecet. – Az pinczében az külső ajtó vas sarkas, hevederes; azon egy kis ajtócska. – Az belső ajtó vas sarkos, hevederes, főzáras és bécsi lakat rajta. – Az pincében egy vasabroncs, egy vágókés. – Két deszkából csinált pocz. – Két öreg fakupa. – Két szánkó és egy nagy korcsolya. – Az belső várnak a kapu közeli részén egy porkoláb ház, közös; az tömlöcz közös. – Azon felül van egy sütőház, közös. Abban egy cipószakasztó, három faasztal, egy rossz sütőtekenő. – Az külső várban lévén egy két contignatiora való épület. – Az alatt kopottas pincze; azon vas sarkos, hevederes, fő záras régi ajtó. – Benn az pinczében gyalultkáposzta fél hordóval. – üres káposztáshordó N-o 14. – Gyalu N-o 2. – Cseber N-o 2. – Az pinczén felül való háznak az ajtaja bélelt, vas sarkos, bécsi lakat rajta. Benne ezidei lencse cubulus. B-o 11. – Veremben régi búza fél hordóval. – Új fehér parasztkályha N-o 59. – Új boroshordó N-o 2. – Harmadfél szál fenyődeszka.
Második consignatioban egy ház, kiben prófontot németek számára tartanak.
Fenyőház: Azon vas sarkos, hevederes, félszer pléhes ajtó; az fedele szalmás, rossz. – Benne hordónak való falak N-o 800, átalagnak való falak N-o 160. – Egy nagy salétromeresztő teknő.
Az fenyőház mellett vagyon sütőház, azon két parasztajtó, két parasztablak, egy rossz főd kemencze.
Külső várnak az piadczán egy kis kőház, ki az előtt eczetes ház volt. – Azon rámás, hevederes, vas sarkos, retezes ajtó; mellette kis sövényből font kamaraczka, azon parasztajó. – Palánk mellett vagyon puszta, 16 lóra való, fedetlen és tapasztatlan istálló. – Azon túl is vagyon egy olyan formában lévő istálló. – Az külső várban vagyon egy három consignatiora való épület. – Az alsó consignatioban napszálat végén kis darabonth ház; azon hevederes, sarkos, főzáras ajtó; benne egy puszta vasrostélyos ablak, egy parasztkemencze benne. – Mellette való házon vas sarkas, hevederes, félszer, pléhez retezfős ajtó. – A házban két vasrostélyos ablak; egy régi, kívül és belül fűtő földkemencze; – Két asztal; – Egyes karszék N-o 3. – Egy rossz borított karszék. – Második consignatioban napszállat végén kis ház. Pitvarkája mellette, azon két vas sarkos, hevederes, zár nélküli parasztajtó. – Az házban vasrostély ablak, puszta kemencze benne. – Mellette való házon vas sarkos, hevederes, pléhes új ajtó. Benne puszta kemencze, két rostély nélkül való ablak, folyosóra nyíló, vas sarkos, hevederes, pléhes ajtó. – Item Forgáchné asszonyom őnagysága pitvarára nyíló ajtó, vas sarkos, hevederes és vas záros. – Harmadik consignatioban napszálat végén lévén egy nagy gabonás ház; azon vas sarkos, hevederes és pléhes ajtó – Benne három puszta ablak; irtott búza cubulus. N-o 24, más féle abajdócz cubulus. N-o 82. – Borsó cubulus. 6 – Egy darab szalonna – Soldar N-o 2 – Cseréptál N-o 25 – Fazék N-o 10 – Serpenyő N-o 5 – Töredezett ablak N-o 9 – Szórólapát N-o 1 – Mérővéka N-o 1 – Tavalyi aszú gyümölcs cubulus. N-o 1 – Tavalyi lencse cubulus. 2 – Vereshagyma cubulus. N-o 10 – Fokhagyma 110 koszorú.
Majorház: Régi rossz épület. A külső kapuja jó. Emellett kis kapuska, fazáras, fedetlen. – A majorháznak pitvarán négy fasarkos és fazáras ajtó. – Az majorházban két puszta ablak, régi paraszt kemencze, egy dézsa, egy veder, egy serpenyő. – Tejesfazék N-o 3 – Egy szűrőruha, egy túrós zacskó. – Egy lócza. – Item vagyon egy oldalkamara, azon fasarkas és fazáros ajtó. – Majoros kezénél vagyon öregh tyúk N-o 16. – Kakas N-o 3 – Csirke N-o 64 – Öregh kappan N-o 2 – Ezidei N-o 8 – Öregh lúd N-o 7 – Gúnár N-o 2 – Lúdfi N-o 25 – Pulykakakas N-o 2 – Tojás N-o 10 – Ezidei pulykafi N-o 26 – Tojás kacsa N-o 29 – Ezidei kacsafi N-o 26 – Öreg fyadzó disznó N-o 2 – Ezidei malacz N-o 6 – Fejőstehén N-o 3; annak bikaborja N-o 1 – Üsző N-o 2 – Tavalyi herélt borjú N-o 1 – Portioba elvett herélt borjú N-o 2 – Tavaszi üsző N-o 1
Béresek keze alatt vagyon: Béres ökör N-o 4 – Béres szekér N-o 1 – Eke vasastól N-o 1 – Tábla N-o 2 – Láncz N-o 1 – Ásó N-o 1 – Új fakó kereszt N-o 2 – Szán N-o 2 – Régi jászol nélkül N-o 18
Szőlőskert: A kapuja sövénnyel befont, mellette kis ajtó, fasarkos, vasreteszes.
Kertészház. Közös: Kertész keze alatt vagyon új kapu N-o 6 – Régi kapu N-o 2 – Vaskerék N-o 1 – Anya méh N-o 11 – Ezidei ray N-o 18
Csűröskert: azon sövényből font kapu benne. – Irtott búza N-o 106 kereszt. – Másféle búza N-o 82 kereszt. – Másik búza asztaghban N-o 152 kereszt. – Rozs 180 kereszt – Másik rozs asztagh N-o 186 kereszt – Egy kis csomóban abajdócz N-o 22 kereszt. – Zab N-o 70 kereszt. – Széna vagy szalma alatt berakva N-o 4 szekérrel. – Szórólapát N-o 2. – Mérővéka N-o 1. – Árpa 1 kis csomóval. – Kívül az csűröskert rossz régi sövénnyel be van kertelve.
Kocsmárosház: Az külső ajtaja duplás, vas sarkos, hevederes, és fazáras. – A házban semmirevaló paraszt kemencze. – A ház mázatlan és ablak nélkül. – Egy csapszék, egy icce, egy meszely, két tölcsér, egy kupa. – Borivó fazék N-o 2. – Két padszék. – Ötven itzés régi cseber. – Másik tíz iccés, az is régi. – A ház mellett 1 kis konyha és paraszt kemencze, azon két parasztajtó. – Mellette való pincze, az fedeles és beszakadozott – Az ajtó vas sarkos, hevederes és pléhes, kívül reteszes. – Bécsi ablak rajta.
Kisvárdai vár uradalma.
(Szabolcs m.): Kisvárda

Content provider