HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 028.

Date 1698. szeptember 24.
Description

4 old. magyar, eredeti.

Text

„Conscriptio”, melyet Jászay György a Szepesi Kamara provisora készített. Összeírás: ház és berendezése, gazdasági eszközök, szőlők, szántók, rétek.

1) Az városban az ház hátulsó kijáró kapuval, az ajtóban záró pléhvel
N-o 1
2) Az Hostaton mélt. Nigreli uram kertje mellett való kert csűrrel
N-o 1
3) Az szőllő Bankon parlagh
N-o 1
4) Az Furcsán parlagh szőlő
N-o 1
5) Az Apoli hegyen parlagh szőlő
N-o 1
6) Az szántóföld Tehány felé, aki két darabban álló 7 köbölre
N-o 7
7) A Veres-hegyen 4 köbölre
N-o 4
8) A Miszloka felé két darabból álló szántóföld, mindegyik 8 köbölre
N-o 16
9) Az Citadellán alól 8 köbölre
N-o 8
10) Az Lebenye útra 4 köböl
N-o 4
11) Az Barczay Pataknál van szántóföld 4 köbölre való
N-o 4
Rétek:
 
Széplakon két darab rét, aki Soós uramtól van zálogban, aki terem szénát 7 szekérral
N-o 7
Lengyenfalussin két darab rét, aki terem szénát 8 szekérrel
N-o 8

 
Következik az háznál lévő ingó- és ingatlan jószágoknak conscriptioja:
Bőrszék, viselt
N-o 3
Lábas asztal
N-o 1
Az asztalra való szőnyek, viselt
N-o 1
Két szék deszkából való
N-o 2
Almarium az házban, melyben levelek vadnak
N-o 1
Kőből mérni való fék
N-o 1
Az csűrben vasas fél köböl
No- 1
Élettartó öregh hordó
N-o 1
Sajtó kis darabban
N-o 1
Fürdőkád
N-o 1
Sütőteknő
N-o 1
Szántó eke vasastól
N-o 1
Vas nélkül való eke
N-o 1
Borona szegekkel együtt
N-o 2
Borona szegh nélkül
N-o1
Hitván vasrosta
N-o 2
Pálinkás fazék hitván
N-o 1
Léno rézbül való
N-o 1
Fatál eöregh
N-o 4
Vasnyárs eöregh
N-o 2
Kisebb vasnyárs
N-o 2
Vas gyertyatartó
N-o 1
Kútra való vasas csiga
N-o 1
Kemenczére való vasmacska
N-o 1
Fúró vajnak való
N-o 1
Cselédházban Almarium romladozott
N-o 1
Szekérre való eöregh létra
N-o 2
Ládacska, amelyben fejér ruha van
N-o 1
Lakat: egyike a kis bótra, másika a pinczéra
N-o 2
Párna vagy derékaly
N-o 4
Párna avagy fejel kék pára hajjal edgyütt
N-o 5
Egy patyolat ruha csipkés
N-o 1
Az ládaczkában:
 
Zöld selyemmel varrot párnahaj
N-o 6
Egy táblára való hosszas abrosz
N-o 1
Superlatra való fejér reczés viselt darab
N-o 3
Abrosz recze
N-o 1
Törülköző kendő
N-o 1
Asztalkeszkenő
N-o 4
Két darab superlatra való zöld taffota, szakadozott
N-o 2
Fekete bársony kopott kesztyű
N-o 1
Fekete kopott süvegh
N-o 1
Fekete tükör
N-o 1
Hitván féssü-tartó
N-o 1
Három vékony abronczkából álló aranygyűrű
N-o 1
Rézbül való pénztartó puksza
N-o 1
Gyűrűtartó kis ládacska
N-o 1
Törött réz-gyertyatartó
N-o 1
3 3/4 singh olajszínű tafota
N-o 1

 
Az Istenben boldogul kimúlt Makay András házáról avagy Bochnyai Jánosné házáról – minémű javak találtattak az kassai és Kassa környékén való territorumon.
(Abaúj m.): Kassa

Content provider