HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 023.

Date 1686. február 14.
Description

5 old. latin eredeti.

Text

„Inventarium”, melyet Korponay Miklós késmárki harmincados hitelesített. Összeírás: a várban és majorságában lévő berendezés, eszközök, állatok, gabona.
Inventarium bonorum mobilium fiscalium spectantium ad arcem Kesmark
In uno fornice:

A tűzhelyhez szükséges két érceszköz
2
Vasfogók valaminek a kemencébe való behelyezésére
1
Ugyanaz alkalmas az ablakokhoz
1
Puszta lándzsák vasszerszám nélkül
27
Két üres faláda
2
Tíz vizesedény
10
Kötél a bornak és a sörnek a pincébe való leeresztéséhez és felhúzásához
1
Szerszám népi nyelven csiga a vízvezeték irányításához
1
A sulyomnak nevezett háromágú szigony, melyet támadás esetén az ellenfél lábai elé vetnek, kb. 200
 
Nagyobb kézi puska, közönségesen szakalos
3
Szénagyűjtéshez alkalmas vasvilla
2
Összetört páncél
4
Süvegformák
4
Régi nagyobb üveglámpás
1
Bőrből való már kopott kárpit
2
A lovak megbélyegzésére szolgáló vaseszköz
 
A len lesimítására való eszköz, népi nyelven len rafalo
7
Rézből való gyertyatartó
2
A széltől a toronyból ledöntött aranyozott gömb
1
Régi világi képek
4
Régi fúrók
3
Aszaláshoz való régi óra
1
Egyszerű asztal
1
Vasbutykos vörös színű
1
Az új serfőzőben:
 
Réz serfőző üst
 
Az istálló feletti magtárban lévő gabona Késmárk vára mellett:
 
A rozsból kassai köböl
5
Az árpából kassai köböl
354
A zabból kassai köböl
56
A babból kassai köböl
1 3/4
A késmárki majorban:
 
Igavonó ökör
6
Tehén
2
A szénából kb. 8 szekér
8
Rozsszalmából kb. 10 nagy szekér
10
Őszi vetés a késmárki kerületben:
 
A rozsból 56 kassai köböl
56
A búzából 1 és 1/2 kassai köböl
1 1/2
A mátyásfalvai majorságban:
 
Az árpából 45 szepesi köböl
45
A kevert árpából 52 szepesi köböl
52
A szénából kb. 50 szekér
50
A szalmából kb. 20 nagyobb szekér
20
A Friedman-féle majorból Mátyásfalvára hozva:
 
A zabból 52 szepesi köböl
52
Az árpából 18 szepesi köböl
18
A Friedman-féle majorságban:
 
A rozsból 6 1/2 szepesi köböl
6 1/2
Az árpából 9 szepesi köböl
9
A zabból 4 szepesi köböl
4
A kevert gabonából 32 szepesi köböl
32
Lenmagból 9 szepesi köböl
9
A kendermagból 1/2 quartale
1/2
A lenből 120 kéve
120
A kenderből 16 kéve
16
A szénából kb. 12 szekér
12
Árpaszalma 6 nagy szekér
6
A káposztából egy vastartalmú hordó
1
A zsindelyből 500 darab
500
Ugyanott őszi rozsvetés 11 szepesi köböl
11

 
Kamarai birtok.
(Szepes m.): Késmárk

Content provider