HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 006.

Date 1673. július 3.
Description

2 old. magyar és latin, eredeti.

Text

„Conscriptio”, melyet Kovacz Boldizsár és Fejérpataki Miklós készítettek.
Összeírás: házak, bútorzat, melléképületek, gabona.
Conscriptio rerum mobilium et immobilium relictae Joannis Kemeny in oppido Kaszony, com. Bereg.
1) Kemény Jánosné részéről egy faház romladozott állapotban.
2) A pincében 2 hordó bor.
3) Ugyanazon pincében sínvas 10 darab.
4) A ház paggyán holmi darab vasak malomhoz valók 26.
5) Az istálló paggyán holmi gazos élet, 4 kassai köböl.
6) Tavalyi és ezidei lúd 20.
(Minden mást elhurcoltak)
In domo Gabrielis Szomokosy: 1 kőház, melynek azonban ajtait, ablakait és kemencéit az oroszok elvitték.
Bútorzat:
Asztal 5 – Egyes szék 12 – Kar szék 1 – Festett ágy 1 – Paraszt ágy 4 – Rongyos ócska szőnyeg 2 – Mangorló 1 – Láda, hitvány 2
Edények:
Fatányér 26 – Fatál 6
A pincében: Kád 5 – Szuszék 2 – Óhordók 8 – Sütőteknyő 3 – Új zsindely kb. 7000
In possessione Ballabas, ex parte Nicolai Forgach: 1 udvarház, fából építtetve, alkalmatos, melynek ajtait, ablakait és kemenczéjét az oroszok elpusztították. – Katonák háza felében találtatott gazos és Sztaklaszos élet, 69 kassai köböl. – Öregh szuszék 1 – Borkád 7 – Felső házban vagyon közönséges ágy N-o 2 és egyéb bútorzat. – Pléh nélkül való ajtók 7 – Lúd 5 – Kacsa 5
Kemény János özvegyének javai.
(Bereg m.): Kászony oppidum

Content provider