HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 001 / d.

Date 1586. december 15.
Description

86 ered. sz. fol. latin, eredeti, 2 pld.

Text

„Inventarium” Összeírás: allódiális épületek berendezése, allódiális bevételek.
I. Inventarium omnium victualium aliarumque rerum arcis Archiepiscopalis Wywariensis.
Újvár arx:
Az uradalmi borkészlet kimutatása különböző pincékben, istállóban, iskolában, stb. Az egyes hordók akó űrtartalma jelezve. – A nagy pincében kocsma- és borászati felszerelés. – Domus dispensatoria: ecet (hordóban és akóban), sózott káposzta, vaj és mézkészlet. Gyertya, lámpa, viasz és olajkészlet. Malomhoz tartozó felszerelés. – Domus coquinaria: felszerelés. – Domus pistorea: sütő felszerelés. – Domus provisoris: császári címeres ón asztalkészlet. Különböző szobák és azok berendezése. – Domus frumentaria: búza- és lisztkészlet, pozsonyi mérőben. Mérőedények. – Domus sartoria és a kapuőrség szobái: berendezés. – Mészárszék: felszerelés, súlyok. A padláson brinza, túró, lencse és deszkakészlet. A pitvarban kút, szabad tűzhely, üst és dongafák. – A vár alatt 4 köves malom: felszerelés, lisztesládák, zsindely és téglakészlet. – A vári allódiumban és más réteken majorsági széna, ölben. – Földesúri gabonavetés, holdban.
Tardoskedd:
Majorsági állatállomány: fejőstehén, négy éves üsző, négy éves tinó, két éves borjú, idei borjú, bika, lúd, tyúk, juh, ménes. – Tárolóedények, kocsi és szőlőprés. – Állatbőrök készlete. – Földesúri szántó, holdban és különböző helyeken fekvő széna- és szalmakészletek, ölben.
Szerdahely:
Allódiális állatállomány: igás ökör, tehén, sertés, méhkas, tavaszi borjú, csibe. – Felszerelés: kaszák, csebrek, edények, stb. – Földesúri szántó, pozsonyi mérőben. – Gabonakészlet, pozsonyi mérőben és asztagban.
Vága és Zsigárd:
Földesúri széna, ölben.
II. Az újvári kápolna és paplak részletes leltára.
Nagyszombati curia:
Az érseki ház: két istálló, lovak, kocsik, hengerek, hordók, stb. – A különböző szobák berendezése, helyenként kisebb élelemkészletek. – Konya; felszereléssel, alatta pince: káposzta és vöröshagym-készlet, hordók, stb. – Sütőház, felszreléssel. – Kádár- és szabóműhely felszereléssel és tömlöcház. – Domus superioris: számos helyiség berendezéssel, némi készletekkel.
III. Vina decimalia:
Kimutatás az esztergomi érseket illető dézsmaborról. Az uradalmi pincékben, valamint különböző embereknél letétbe helyezett boroshordók űrtartalmát akóban is meghatározzák. – Az allódiális eredetű és az ún. foglalt bort a jegyzéken mindig megkülönböztetik.
IV. Restantia frugum:
Kimutatás az esztergomi érseket illető dézsma gabonakészletekről. Kisebb részben kicsépelt, nagyobb részben asztagba rakott gabonáról van szó. – A kimutatás végén újabb gabona- sé borkészletek, melyek „post inwentationem” futottak be. Többnyire már az előbb felsorolt helységekben raktározzák el az újonnan érkezett gabonát és bort.
V. Restantia vinorum decimalium in oppido Galgocz:
A galgóci borraktár igen nagy (129 vas). – A csatlakozó jegyzék a karácsonyi educillatióra kiosztott bor tünteti fel helységek szerint.
VI. Restantia in bonis Archiepiscopatus Strigoniensis:
Kimutatás a census, a taxa, a boreladás és más pénzbevételek háralékiaról. – Gyakran 4–5 éves hátralékokat is említ a jegyzék. – A különböző fajtájú pénzbevételek (census, educillatiós tartozás, stb.) hátralékait külön csoportosítják, ezért fordul elő gyakran, hogy egy-egy falu többször is szerepel.
VII. Restantia militum Wywariensium, qui in frumento, vino, panno atque parata pecunia:
Kimutatás a természetbeni és pénzbeli zsoldjuknál többet felvett katonák tartozásáról forintban és dénárban. – Csatlakozó kimutatás (Restantiae nonnullae), olyanokról, akik educillatiós bevétellel, szüreti felszreléssel, stb. tartoznak még elszámolni a provisornak.
VIII. Restantiae pecuniarum:
Kimutatás azokról a szerdahelyi és vágai lakosokról, akik különböző, főleg educillatiós eredetű pénzösszegekkel tartoznak az uradalomnak. – Kimutatás azokról az összegekről, amelyeket az esztergomi érsek nagyszombati curiájának házanépe következő éve előlegként, vagy többletbérként felvett.
Érsekújvári uradalom. Az esztergopmi érsekség birtokai.
I.: Wywar – Tardoskedd – Szerdahely – Wagha (Pozsony m.) – Sygard (Pozsony m.)
II.: Capella Uywariensis – Domus Archiepiscopalis Tirnawaiensis (Pozsony m.)
III.: Tyrnava (Pozsony m.) – Modor (Pozony m.) – Naghkeer – Zeőleős – Cheykeő – Nemethi – Ledech – Izbegh – Egerzegh – Cheyte – Zrine – Lyzkow – Koritna – Lezete – Hrussow – Werbo – Witoncze – Deythe (Pozsony m.) – Dombo (Pozsony m.) – Bogdanovecz (Pozsony m.) – Selpicz (Pozsony m.) – Kluchowa (Pozsony m.) – Helmes (Pozsony m.) – Podmericz (Pozsony m.) – Chezte (Pozsony m.) – Wereskeő arx (Pozsony m.) – Modor (Pozsony m.)
IV.: Tirnawa (Pozsony m.) – Ledech – Nagyeolwed (Komárom m.) – Zalka (Hont m.) – Kemencez (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Zethe (Hont m.) – Keowezd (Hont m.) – Baytha (Hont m.) – Leled (Hont m.) – Farnad (Esztergom m.) – Utraque Rechen – Elekchy – Nesethe – Nagy-Repen – Wytkocz – Kuzmicz – Aranyas – Kyswendegh – Bereghzegh – Wereswar – Madumiecz – Drahocz – Jalsowa – Ratkocz – Pesthien – Hubina – Banka – Lizkow – Keszi (Komárom m.) – Bogia (Komárom m.) – Olcha (Komárom m.) – Aswan (Győr m.) – Raro (Győr m.) – Olthowan – Tawarnik – Beolgien – Keőresz – Raichan – Redok – Libikowa – Nagwendegh – Bzincz – Sook – Zylad – Zerdahely – Bremocz – Mosocz – Horka – Zrinye – Wyhel – Ratkowecz – Bory – Straza – Werbow – Sipko – Witencze – Podmericz (Pozsony m.) – Zuha (Pozsony m.) – Murowan
V.: Galgocz
VI.: Ledecz – Gugh (Győr m.) – Kural (Esztergom m.) – Czeke (Esztergom m.) – Keeth (Esztergom m.) – Naszvad (Komárom m.) – Sarlo (Bars m.) – Gutha (Komárom m.) – Zenthgiörgy (Bars m.) – Kissaro (Bars m.) – Perbete (Komárom m.) – Nempthy (Nógrád m.) – Zeőleős (Nyitra m.) – Verebely (Bars m.) – Keővesd (Hont m.) – Zalka (Hont m.) – Naszvad (Komárom m.) – Beorsen (Hont m.) – Leled (Hont m.) – Baycha (Hont m.) – Thardoskedd (Nyitra m.) – Ryben (Nyitra m.) – Hynoran (Nyitra m.) – Farnad (Esztergom m.) – Gugh (Győr m.) – Musla (Esztergom m.) – Baych (Komárom m.) – Kurth (Komárom m.) – Leek – Kemend (Esztergom m.) – Magiar-Zeden (Esztergom m.) – Berzence (Bars m.) – Kural (Esztergom m.) – Zeőleős (Nyitra m.) – Naszvad (Komárom m.) – Vdward (Komárom m.) – Baytsha (Bars m.) – Kyseolwed (Hont m.) – Leled (Hont m.) – Cheyke (Esztergom m.) – Keeth (Esztergom m.) – Egerzegh (Nyitra m.) – Thardoskedd (Nyitra m.) – Labatlan (Komárom m.) – Kyss-Tath (Komárom m.) – Anyala (Komárom m.) – Musla (Esztergom m.) – Nemet-Zeden (Esztergom m.) – Magiar-Zeden (Esztergom m.) – Varahel – Gutha (Komárom m.) – Gugh (Győr m.) – Vdward (Komárom m.) – Zakalos (Hont m.) – Berzencze (Bars m.) – Egerzegh (Nyitra m.) – Cheykeő (Bars m.) – Zeőleős (Bars m.) – Aka (Bars m.) – Leled (Hont m.) – Baytha (Hont m.) – Beőrsen (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Zethe (Hont m.) – Nagh-Keer (Hont m.) – Kyss-Keer (Hont m.) – Thardoskedd (Nyitra m.) – Baych (Komárom m.) – Kemend (Esztergom m.) – Leek – Zentgiőrgy (Bars m.) – Sallo (Bars m.) – Kyssaro (Bars m.) Perbeto (Komárom m.) – Nageolwed (Komárom m.) – Musla (Esztergom m.) – Moch (Esztergom m.) – Magiar-Zedeny (Esztergom m.) – Nemet-Zedeny (Esztergom m.) – Vasarhel – Nagheolwed (Komárom m.) – Kural (Esztergom m.) – Cheke (Esztergom m.) – Keeth (Esztergom m.) – Nazwad (Komárom m.) – Aniala (Komárom m.) – Vdward (Komárom m.) – Zymo – Berzencze (Hont m.) – Cheykeő (Bars m.) – Zeőleős (Bars m.) – Bucha (Esztergom m.) – Niárhyd – Nempthy (Nógrád m.) – Verebely (Bars m.) – Leled (Hont m.) – Baytha (Hont m.) – Beorseny Harmadtelkes telepes név szerint – Kemencze (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Nagh-Keer (Hont m.) – Kyss-Keer (Hont m.) – Pogran (Nyitra m.) – Gugh (Győr m.) – Kyssaro (Bars m.) – Zenthgiőrgy (Bars m.) – Ledecz (Bars m.) – Sallo (Bars m.) – Baych (Komárom m.) – Kurth (Komárom m.) – Kemend (Esztergom m.) – Leek – Vdward (Komárom m.) – Czeten (Nyitra m.) – Izbegh (Nyitra m.) – Ryben (Nyitra m.) – Cheykeő (Bars m.) – Zeőleős (Bars m.) – Nempthy (Nógrád m.) – Zakalos (Hont m.) – Naswad (Komárom m.)
VII.: Wywar (Nyitra m.)
VIII.: Zerdahel (Nyitra m.) – Wegha (Pozsony m.) – Tirnawa (Pozsony m.)

Content provider