HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 001 / b.

Date 1573. június 20.
Description

36 old. lat. eredeti.

Text

„Inventarium” Összeírás: a vár épületei, berendezés, élelmiszer, bor, tizedgabona, allódiális állatok, vetés.
Inwentarium arcis Uywar
I. Restantia seu inwentarium arcis:
Domus dispensatoria: borkészlet, hordók, szerszámok. – Domus coquinae domini provisoris: felszerelés. – Domus pistoria: felszerelés. – Domus rationistarum: berendezés. – Coquina dmi. reverendissimi: élelemraktár. – Cellarium magnum: borkészlet, némi berendezés. – Cellarium parvum, a gabonaraktár alatt: felszerelés. – Cellarium sub domo Dmi. Reverendissimi: két évi borkészlet, felszerelés. – Domus braxatoris et doleatoria: hordók, felszerelés. – Domus frumentaria: gabona- és lisztkészlet, felszerelés. – Domus Gab. Litterati: sajt, vaj, só, szalonna, és viaszkészlet. – Domus molaria: szárazmalom, romlott zsír és szalonna, valamint korpakészlet. – Macellum: felszerelés. – Négykerekű malom Léken, felszerelés.
II. Restantia frugum decimalium:
A felsorolt helységek határában különböző nagyságú, a várat illető dézsma gabonaasztagok (búza, rozs, árpa, zab és tavasziak) fekszenek. – Allódium in Tardoskedd: gabonakészlet három veremben és a tardoskeddi templomban. – Majorsági állatállomány: fejős juh, meddő juh, bárány, fejőstehén, meddő tehén, három éves tinó, három éves üsző, két éves tinó, ménes, csikók, lúd, tyúk, csibe, disznó, süldő. – Juh- és tehénsajt ill. vajkészletek. – Az allódiális vetés pozsonyi mérőben. – A nagytapolcsányi districtus dézsma gabonaasztagai.
III. Az uradalmi borkészlet kimutatása:
Minden hordó űrtartalmát meghatározzák pozsonyi akóban.
Az uradalomhoz tartozik, – az esztergomi érsek jogán – az egész megye bordézsmája.
Kimutatás-töredék különböző az uradalmat illető censualis és educillatiós pénzösszegekről, követelésekről.
Érsekújvári uradalom, kamarai összeírás. (Nyitra m.) Esztergomi érsekség birtoka.
I: Uywar
II: Nemetprona – Lazan – Nedeser – Rastosnia – Hendlowa – Tusina – Gaydol – Privigie – Baymocz – Koos – Koczwr – Vyfalw – Rwdno – Lehota – Chiehy – Komiati – Malomszegh – Eghazszegh – Nagszegh – Thormos – Chytar – Nitravicháp – Körtwelj – Perezlyen – Vtraque Zwlyan – Chiermen – Kalmanfalva – Vamosuyfalva – Farkas-Dowran – Ludan – Hrabor – Nagy-Tapolchan – Towornyk – Nagdlyan – Raychan – utraque Hőlben – Koros – Vtraque Bőlgyen – Tardoskedd – Vtraque Rechen – Utraque Merechien – Kaap – Nesethe – Dyos – Cherbycz – Sook – Ardanocz – Bzynecz – Septenczwyfalu – Belez – Lypownyk – Tres Behenycs – Elekchy – Vytthkocz – Kwzmy – Theasr – Velwsocz – Peryes – Nagwendeg cum Pohaben – Aranias – Kys-Vendégh – Lybykawa – Hrabok – Lywynya – Onor cum Zolchenka
III.: Keer – Gagocz – Zentpeterfalwa – Udwarnok – Sempte – Chiehy – Verebel (Bars m.) – Pogrem – Ldecz – Bayniczka – Izbegh – Egerzegh – Tyrnawa (Pozsony m.)

Content provider