HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 076. - No. 012 / a.

Date 1617. március 2.
Description

Eredeti, latin, 32 pag., sajátkezű aláírások és papírfelzetes gyűrűspecsétek lenyomatai.

Text

(Összeírás) „Inventarium Arcis”, melyet G. Zerdahely készített.
Szentgyörgy:
Harangocskák, zászlók, kötelek kútból vízhúzásra, üstök puskaporral. – Vaskarikák vödrökre, ládák, ágyúkhoz való szerszámok, golyók, fűrészek, lakatok. – Pincékben hordók borral – Felső házban búza, tisztított búza, árpa, zab, lencse, lenmag köblök, szerszámok edények, tölcsérek, gyertyatartók, abroncsok, vesszőnyalábok. – Padláson: aszalt alma, barack, száraz körte, cseresznye, borjú és tehénkötelek, báránykötelek, dió. – Zöld házban kádak, edények, hordók, csészék, bútorok. – Konyhában: ajtók, asztal, deszkák, lapát, csákányok, gereblyék, diótörő vas, juhnyír, bélyegzővasak, faggyú, sóshordók. – Kút – Kádárház felszerelése, szerszámok – Juh- és tehénsajt, borjúbőrök – Allódiumban állatok: ludak, tyúkok, kappanok, szekér, disznók, méhek, fejős- és meddő tehenek, borjak, bika, üszők. – Kutak 2 vödörrel – Fejőscsöbrök, üstök – Szénaboglyák – Kulcsárnál lévő restanciák, különböző terményekből, eladásukból, különböző helyek lakosainak restanciája, bírságokból, borbeadásból, kocsmaszámadásokból. – Két malom, nem tudják a lakosok milyen jogaik vannak, lisztrestanciájuk.
Ujfalu:
Halászat jövedelme – Favágásért restanciában vannak – Census restanciák – Almáskert, hozama a plébánosé
Alsózili:
Vám, 2 évi restanciája – Malomcensus összege – Legelőcensus restancia – Mészárszék, faggyútartozása – Legelők, szénajövedelmük
Kurt:
Rétek, szénahozamuk – Faszállításból restancia – Malom restanciája – Fűrészmalom
Vámosfalu:
Malom – Gázló – Kaszáló, provisornak fizetnek utána
Fellistál:
Bevetett holdak
Beken:
Allódium, benne vajköpülő, csöbrök, edények, üstök, szekerek, juhok fejőcsebre, eke tartozékaival, juhok, igásökrök. – Allódiális házban zab, lenmag, tisztított búza köblök
Fell:
Halászóhely kiszáradt – Irtásföldekből zab és búzakilenced jövedelem köblökben.
Szentgyörgy vár birtokai.
(Pozsony m.): S. Georg – Griman – Neustiff – Uyfalu – Iwany – Zemeth – Tárch – Misserd – Kiralfalwa – Also Zyli – Kurt – Vamos falw – Niarasd – Fellistal – Beken

Content provider