HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 076. - No. 002 / f.

Date 1637. március 16.
Description

Eredeti, magyar, 19 pag., sajátkezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai.

Text

(Összeírás) „Inventarium bonorum omnium ... ad Arcem Saaros pertinentium ...”, melyet Nagy Tamás és Bodor Benedek officiálisok készítettek.
Sáros vár:
Bútorok, egy festett ajtó „pléhestül, vonottul kuczostul, görbe kuczostul” – kívülről fűthető „tarka-barka mázas” kemence – pohárszék „tíz uy hevedre vas vagion raita” – az ebédlő öreg-palotának mennyezete „festett iratos zöld giantaval” – ablakok kristály- és „paraszt”-üvegből – új almariom pléh nélkül – a fogason német „kozperd” (gyíkleső) – szenesház – a szenesházból nyíló palota négyszögű asztal, körül padszékekkel – élelmiszerek: gabonaliszt hordókban, méz bödönökben, bronza-túró – kősó – ó-szalonna avas árjával együtt – edények, tálak fából és fémből – viasz – állati bőrök, „döggel holt giartott juhbür”, „giartott bárány bür”, juh- és kecskebőrök „berlis”-nek valók (bélelésre) – fehérített kender – szőrhevederek, hámok, istrángok – élelmiszerek: vaj, (vannak-ban), apró juhsajt 12 db., köles-, tatárka- és árpakása,, szalonna, sódar, órja, apró háj, „tavalyi két órja fejestül” – húsvágó tőke és bárd – „egy cziponak való” hosszú láda – pozdorjás len- és kender-csöpű, fésült „ecsetlet”-len 89 csomó – fehér, belül fütő, kürtős kemence – kertész-szerszámok: ásó, vasfogú gereblye, széles kapa, „virár nyrő kertésznek való olló” – fokhagyma koszorúban, hagymamag, sárgarépa-mag, petrezselyemmag – aszalt körte – aszú (szárított) répa – szakácsház, szabóház, sernevelő-ház felszereléssel: árpa-szalad, élesztő-teknő, ser-készlet (hat hordó) – káposztás pincében gönci hordóban aprított káposzta – másikban „hasábos káposzta” – zsindely-szegek – borsoló ládacska – sütőház leltára: hordóban fosztott toll, cipódagasztó teknő – bognár műhely felszerelése: gyaluk, vonókések, fakörző, bélyegzővas – termények „a klastrom felső padján”: abajdóc búza, rozsgabona, árpa, zab, köles, tatárka, kender- és lenmag, lencsemag, megfekedett borsó, aszalt alma, aszalt meggy, aszalt szilva, vermelt gabona és zab – mérő köböl, szórólapát – borkészlet – vereshagyma – nyers alma – „kü kert” hársfával, alatta zsindelyezett „állás” kerek asztallal – a kertben méhkasok – majorság: juh-ház felszereléssel, juhnyíró-olló, döggel holt juh- és kecskebőrök, diszpópásztor háza, szalmával fedett, tehénpásztor háza – majoros háza: fejő sajtár, „vajköpülő köpű”, túró – ökrös szekér, „három sín-vas hia”, hat ökörre járom „sikotó vassal” és járomba való vasszeggel – állatállomány: jármos ökrök, fejőstehenek – borjak, meddő tehenek, haramdfü üszők és tulkok, bikák, „egy öregh és egy giermekdid” (gyermekded), lúd, gunárral, kappan, tyúk, kacsa, pulyka, juhállomány, kecskeállomány, disznók, kanok, ártányok, süldők, malacok – új csűr, benne csépeletlen árpa, rozs, kívül zab-asztagok – malomház felszereléssel és szerszámokkal: kása- és kenderkölyűk, hízlalás alatt álló sertések, vám-gabona, vám-búza, vám-köles – őszi gabona és búzavetések „az vár oldalan az köves földben”.
Gárdonyi vendégfogadó:
Icce- és meszely mértékek, „az senkelő is ide valo”, az ajtókon „iskaba-vas” (záró-retesz), az öregkapu vasalásának és forgóvasainak leírása: a nagy kapuba egy kis ajtó van vágva.
Ritkei határ:
szénakazlak
Eperjesi városi földeken:
őszi vetések, búza és rozs
Taply majorságok:
Sütőház kemence padokkal, „egy kereghbül csinált szapu” – „turó sajtó szek”, „egy vay köpüllő”, „egy üres tölteni valo do (odu) köpü három köbölre való” – szemet tölteni való tőke” (tőtike) – lúdtoll, egy köbölnyi – tehén-, bika-, tinó-, borjúbőrök – a pitvarban egy lapto, „az kin feljárnak” – istállók, disznóolak, „a tavaliy süldők hitványak, semmirekelők, igen rosszak, szaporodásra igen alkalmatlanok” (mai helyesírással) – a nagy szilváskert fái kiszáradtak – a méheskertben 36 köpű közül „de az tize nem tudjuk ha megh iri az tavazt” – baromfiállomány: lúd, kacsa, kappan, tyúk – csűr – szalmaszín – gabonás ház, csépeletlen abajdócz búza, kicsépelt zab, jarczuha, tatárka, borsó, kendermag – őszi vetések: abajdóc búza, -rozs, -gabona – Restantia pecuniae – tartozások jegyzéke, nevek – bor, hagyma és só árával tartoznak.
Saaros vár és tartozékai.
(Sáros m.): Saaros – Gardoni vendégfogadó – Taply-major – Ritkei-földek – Eperjesi városi földek – Kuczini vendégfogadó

Content provider