HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 072. - No. 017.

Date 1740. március 15.
Description

3 old. lat. eredeti. + keltezetlen, 18. század közepéről Connotatio c. irat 3 old. lat. eredeti. Készítette: Deáky István.

Text

„Aestimatio” melyet a kamara pozsonyi számvevősége készített. Becslés: kuriális telek, allódiális szántó becsértéke.
Conscriptio et Aestimatio.
Balás Ethe:
1/2 curialis sessio, rajta „vilis gazula”, másik fundus curialis desertus – a két fundushoz tartozó szántók, nagyrészük zálogban, zálogbirtokosok névszerint felsorolva, 48 hold 14 zálogbirtokosnál (!)
Tőbőr Ethe:
Fundus curialis „ex tribus octavalitatibus” „ad unam octavalitatem 5 jugera terrae arabilis spectare perhibentur propter angustum hujus possessionis territorium” – a szűk határ miatt a szomszédoktól kell legelőt bérelniök.
Farkas Ádám és Kiss Márton magvaszakadtával ( „per defectum sexus masculini”) a fisksura szállt javai.
(Pozsony m.): Csallóköz.: Balás Ethe és Tőbőr Ethe

Search result navigation
Content provider