HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 072. - No. 003.

Date 1679. április 1.
Description

54 old. lat. egyszerű másolat.

Text

„Regestum”, melyet Szombathy Ferenc készített. Összeírás: subditusok név szerint, telkük nagysága.
Conscriptio et Aestimatio.
Nedelicz:
és a judicatus többi helységében: 1/4 sessios jobbágyok névsora kincstári és más földesúri sessiókon és portiókon
Chrechan:
„coloni antea Cerecziani iam fiscales” – „cambiati” (csere-jobbágyok?)
Chrestiancz:
„coloni parochiales”
Peklenicza:
(felsorolásban megjegyzés nélkül, 3 név, sessios jobbágyok) – „coloni Joannes Balaskovicz:” [négy név] „cambiati fiscales: [nyolc név] – Összesítések: a felsorolt kincstári sessiok becsértéke, a felsorolt nemesi és parochiális sessiok becsértéke. – „montanistae” (szőlőmívesek? bányászok?) privilegiumok alapján 24 szőlőmunkást kötelesek előállítani a kincstári szőlők megmívelésére, vagy a munkásokat egyenként 6 krajcárral megváltani. 16 vízimalom a Dráván és Murán, ezek utáni terményjövedelem: búza kétszeres – vám- és révjövedelem.
Chaktornya:
Szerződés szerinti évi készpénz census.
Légrád:
Vásárjövedelem – mészárszékek faggyúszolgáltatása.
Muraköz sziget:
Halászati jövedelem házi méhészetek „apim domesticarum” haszna – a sessiok utáni termény és élelem beszolgáltatások készpénz értéke.
Allodiumok: vetésterületek búza, rozs „pannicus” (tatárka) köles, zab várható terméseredmények, fejős tehenek, vaj- és sajthozam, sertésállomány – várható jövedelem sertéshízlalásból, irtásföldek utáni jövedelem, földesúri szőlők várható termése, jövedelem hegyvámból, bor tizedek készpénz értéke, bor tizedek és hegyvám megváltások készpénz értéke – „solvunt nonnulli magnates Graecenses et Nobiles parata pecunia loco iuris montani et decimae” – termény tizedek készpénz értéke búza, árpa, rozs, kétszeres és zab méh tizedek készpénz értéke.
Muraközi uradalom: a Mura folyón túl fekvő falvainak szolgáltatásai készpénzben – 6 pár csizma, 4 pár szandál, száraz hal, gabona neműek – a légrádi állami magtár számára végzett robot munkák.
Fölsőkrallyocz:
Juhállomány – sajt és vajhozam készpénz értéke gyapjúhozam készpénz értéke – szárnyasokból nincs meghatározható jövedelem, ezek csak a vár és az officiálisok szükségleteire szolgálnak. – „Auri collectura” (aranymosás?) haszon jövedelem legeltetésből, magtalan állatok eladásából.
Perlak:
Évi gyösszgeű censussal váltja meg az összes szolgáltatásokat. – „loco dicae Regiae pecuniae haramialis et sessionalis, item pro telonio et trajectu, item pro censu mollarum, nenon pro universis victualibus”
Muraszerdahely:
Itt is szerepel a „pecunia haramialis”.
Muraközi uradalom alkalmazottai és azok járandóságai: provizor, kapitány kulcsár, várnagy kasznár, pék ács, bognár, hajdúk, vízhordó ispánok. – Allódiális alkalmazottak: vincellér, majoros szolgálók pásztorok csordások, juhászok – Természetbeni járandóságok a készpénz fizetésen kívül: ruhaposztó („granat”) bélelések, csizmák vagy ezek készpénz megváltása – Kiadások az allódiumban: borszállításra szőlőmíveléare szüretelőedényekre hordókra a zágrábi káptalannak a tizedek árendájáért a pincében levő hordók utánatöltésére allódiális épületek, magtár, malom, stb javítására az allódiális alkalmazottak fizetésére és élelmezésére.
Fiskális birtok.
(Zala m.): Muraköz szigeten „in insula Muraköz” fekvő kincstári portiók: Judicatus Nedelicz: Szauszka Vesz – Sztrahonincz – Nedelitz oppidum – Fölső Hraschan
Judicatus Sancti Georgy a Lopatincz: Chrechan – Macznicz – Obresancz – Fölső Nagy Mihalocz – Fölső Domboru – Badlichan – Kis Otthouchina – Kis Domboru – Perhouczy aliter – Nagy Ottuchina – Ztanetincz – Martinusocz – Gerdinousz – Busincz – Tupkouczi – Wukanoucz – Ternoucz
Spanatus Szlakoucz: Dragoszlaucz – Szlakoucz
Judicatus Strigo: Strigo oppidum – Chestiancz – Thomasoucz aliter Szent Marton
Judicatus Kristanoucz: Peklenicza – Brezie – Loppatincz – Ferkanoucz – Radiancz – Pleszkoucz – Zaszad – Marchouchina – Fölső Kis Mihalyoucz – Marhatoucz – Strukoucz – Kristanoucz – Vratissincz – Battyancz – Szelnicza – Zebancz
Judicatus Mura Szerdahely: Mura Szerdahely oppidum
Spanatus Fölső Krallyocz: Fölső Krallyocz – Szivicza
Spanatus Turnische: Turnische oppidum
Judicatus Domasincz: Dekanoucz – Novakoucz – Gardinoucz – Bellicza – Pribiszlaucz – Szent Michaly – Felső Pusztakoucz
Judicatus Also Domboru: Czuetossincz – Drusiloucz – Altarcz aliter Szent Maria – Also Pusztakoucz – Also Mihalyocz – Also Krallyocz – Hemusoucz – Dheboucz – Opporovcz
Judicatus Perlak: Czirkoulian
Judicatus Szoboticza: Pallinoucz – Alsó Hraschan – Drasntinercz – Szoboticza – Benkoucz
Judicatus Brezth: Ottok – Brezt – Orehovicza – Vullyaria
Judicatus Juanoucz: Also Steffancz – Felső Steffancz – Juanoucz – Fölső Uidoucz – Totoucz – Kuzfancz – Chaktornya oppidum – Legrad oppidum
Allodiumok: „Arci proximum” (vszleg Csáktornya) – Vulyaria – Strigo – Fölső Krallyocz
Szabad városok: Nedőcze – Muray Szerdahely – Perlak – Gradischak – Uporon

Search result navigation
Content provider