HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 071. - No. 004.

Date 1700. március 13
Description

Eredeti, kamarai pld. német nyelvű 579 eredeti. sz. pag. saját kezű aláírás.

Text

Összeírás
„Conscriptio”, melyet a kamara egri prefektusa Johann Kristoph Franz Pentz és a jászkun vicekapitány Sötér Ferenc, valamint a jászberényi plébános Franyo Mihály készített.
Jászberény
Jobbágyok névvel, származási helyük feltüntetve, fiak, lányok. Állatállományuk: lovak, öszvérek, ökrök, tehenek, borjak, juhok, bárányok, disznók, malacok, méhek. Szőlőik nagysága kapásokban, őszi, tavaszi búzavetésük, árpa, zab, kukoricvetésük köblökben. – Szénahozamuk A Jászság főhelye. Katolikusok, kis templomuk van, reformátusok. Ferences templom szép, leírása. Szomszédos puszta praediumokat is használják, termett gabona. Erdő nagy kiterjedésű. Serfőző. – Szántók, rétek elegendők. Mészárszék. Malmok a Zagyván. Robot ellen tiltakoznak. Régen Jászváros és Magyarváros volt, most egyesítették. Censusuk összege. „Census servilis” összege, a provisorral való megállapodás szerint .Királyi dicát fizetni és bort mérni a provisor akarata szerint tartoznak. Akóba fizetnek: búzát, árpát, vajat, juh és tehénsajtot, vágóteheneket. Tisztnek búzát, árpát, hízó disznót adnak, kötelesek szolgálni a tisztek parancsa szerint. Töröknek egyenként telekadót, szénáért és fáért fizettek, török császárnak fizettek, vajat adtak, szablyapénzt és házadót fizettek. Minden disznó után fizettek 4 denárt. Nádornak egy összegben fizetnek pénzt. Puszta praediumok távolsága.
Négyszállás
Elhagyott praedium, használó jobbágyok neve, vetésük nagysága.
Jászárokszállás
Szomszédos helységek, tőlük való távolsága. Vízimalmok 106 jobbágy, 18 zsellér.
Apáthy:
79 jobbágy. – Szőlőt most kezdenek ültetni, serfőzőház.
Karcagujszállás
Census Szt. György, Jakab és Mihálykor fizetnek. 78 jobbágy.
Téli szolgálara fizetnek. Tisztnek brinzát, szalonnát is adnak, asztali pénzt fizetnek.
Asszonyszállás praedium:
Töröknek: Ami nyári szolgálatot tudnak, teljesítenek. Khaja agának is fizetnek. Bégnek 6 tehenet adnak, abból kettő a vajdáé volt, 1577-ben 24 lakosa volt.
Kisujszállás puszta
Szubasinak is fizetnek. 1577-ben 5 család lakta
Taszler
Birtoktörténeti adatok. Végén összegezés az egyes helységek szolgáltatásairól.
Kieg. l. 5–9. regesztákon.
Jász Fénszaru:
160 jobbágy, 8 zsellér név szerint, malom 2 kerékre.
Jász Fölsö St. György:
39 jobbágy név szerint, temploma puszta, licensisátus él a faluban, török földesuruk Hatvanból Mam Husz aga volt.
Jasz Dosa:
39 jobbágy név szerint.
Jász Jakohalma:
37 jobbágy név szerint, török uruk Mamhut iszpáhi volt.
Márokháza, Tabd, Szücsy, Kiskörös, Kaskantyu, Szt. Imre.
Jász Mihály Telke:
47 jobbágy, – Török uruk Hatvanból Fekete Murath Cseri basa volt.
Jász Alsó St. György:
65 jobbágy név szerint, 4 éve települt.
Jász Ladán:
40 jobbágy név szerint.
Jász Kisir:
102 jobbágy név szerint.
Madaras:
1699-ben 30 család települt meg, 1577-ben 18 család lakta.
Halas oppidum:
93 családfő név szerint, 177 kapás szőlőt, 337 mérő búzát, 81 mérő árpát, 56 mérő zabot és 4 mérő kölest művelnek, császári proviant ház.
Philip Szállása:
53 jobbágy név szerint, 3 szárazmalom, tempom romjai.
Szabad Szállás:
25 jobbágy, 9 zsellér, szárazmalom, 1699-bena faluból 12 család Vásárhelyre költözött.
Kun St. Miklós:
53 jobbágy név szerint, kálvinista fa templom.
Laczk Haza:
Buda visszavétele után települt meg, 23 jobbágy név szerint.
Vásárhely:
1699. október 19-én 12 család érkezett ide Szabadszállásról.
Kis Körös puszta falu:
Puszta kőtemplom, Vattay család és Tegzes János árendálja.
Kun Szent Márton:
1683 óta puszta
Kun Hegyes:
Puszta, kőtemplom.
Jász és kun kerületek Szabolcs és Pest megyék, birtokos a kamara.
(Szolnok, Pest m.): Jászság, Kis és Nagykunság: Jász-Birin – Négy Szállás – Boldogháza – Jász-Árok Szállás – Jász-Ágho – Jász-Fenszaru – Jász Felső Szent György. – Jász Dozsa – Jász Jákohalma – Borsahalma – Jász Mihály Telek – Jász Alsó Szent – György – Jász Apáthi – Jász Kisér – Karcazg Uj Szállás – Orgonda Szent Miklós – Keöd Szállás – Bolchia – Kapoán – Fábianka – Kolbász – Magyarka – Márialaka – Kaba – Reny oder --Turkevi – Pohanora – Kis Uj Szállás – Kis und Tot Turgon – Csorba – Mester Szállás – Kun Szent Márton – Moricz – Modora – Halász – Bodoglár – Tajo – Philipp Szállása – Szabad Szállása – Kis Bolhás – Bosztőr – Kun Szent Miklós – Kun Lacháza – Jakabháza – Katho – Csokay – Lajos Mise – Katsér – Kara – Theörtely – Superior et inferior Csengele – St. László – Moricz Gattya – Szank – Orgovany – Kis Szallasa – Galambos – Ferencz Szállása – Bene – Csolios – Agas Egyhaza – Maysa – Palka – Fél Egyháza – Kerek Egyháza – Átokháza – Palos – Ülés – Szana – Kőkút – Merges – Dorosma – Michaly Telekes – Vásárhely – Feierte – Babotta – Taszlar – Harka – Baracs – Bugacz – Akaszto

Search result navigation
Content provider