HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 066. - No. 013.

Date 1699. december 2.
Description

Eredeti latin. 7 pag. 2 pld. eredeti és 1 pld. másolat 1768-ból. Készítette: Szent Iványi László census.

Text

Becslés
„Aestimatio”, melyet Johannes Wilhelmus Pruckner vice retionum magister készített Kassán.
Miske:
Egész és földesúré telkek, az állatok kevés száma miatt, és mivel a föld erdők között fekszik, kevesebbre értékeli. 2 egész; 11 féltelkes jobbágy, 11 zsellér 3 jövevény – Jövevények szabad költözés miatt csak elhagyottként értékeli. Telek nélküli lakosok, zselléreknek szántanak, értékük. Nemesi kúria, hellyel-közzel paraszti ház módjára építve, értéke. Hozzátartozó szőlő, hozama, értéke felét művelésre számítva. Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, a föld néhol terméketlenebb, értéke. Makkos berek, hízlalható disznók, tüzifára is használják, értéke. Bormérés félévig földesúré, jövedelme, értéke rétek, szénahozamuk, értéke
Terie:
5 egész-, 3 féltelkes jobbágy, 2 zsellér
Király:
Nemesi kúria, elegendő szántókkal 3 nyomásban, nem értékeli.
Terebes:
6 egésztelkes, 6 féltelkes, 3 jövevény – Malom 1 kőre, jövedelme ismeretlen, nem értékeli.
Baromlaka:
Teljesen elhagyott, nincsenek jobbágyai.
Végösszeg zálogjog szerint: 25812 ft. 50 den.
örökáron: 34200 ft.
Papfalva:
8 egésztelkes jobbágy, 4 jövevény, 1 zsellér, puszta telek.
Közepes:
7 egésztelkes jobbágy, 2 jövevény.
Lácz:
6 egész-, féltelkes jobbágy, 5 jövevény, 2 zsellér
Also Darna:
1 egésztelkes jobbágy, 5 jövevény.
Uyfalu:
9 egésztelkes jobbágy, 1 zsellér
Felső Darna:
1 egésztelkes jobbágy, 2 jövevény.
Varvecz:
3 egész-, 2 féltelkes jobbágy.
Saás Telek:
14 egésztelkes jobbágy.
Almásszögh:
2 féltelkes jobbágy, 3 puszta telek.
Sanczi:
Puszta
Miskei, Zolyomi-féle fiskális javak.
(Bihar m.): Miske – Lácz – Terie – Alsó Darna – Uyfalu – Felső Darna – Varsecz – Papfalva – Közepes – Kiraly – Terebes – Sáros Telek – Baromlaka – Szent Lázár – Almás Zögh – Sanczi – Honthfalva

Search result navigation
Content provider