HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 010.

Date 1690. július 16.
Description

6 old. lat. egyszerű másolat 2 pld.

Text

(Összeírás melyet Klobusiczky Gáspár készített
jobbágyok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális javak, gabona, állatok, élelmiszer)
Conscriptio és Inventárium.
Visoly:
sessios jobbágy, mint a kincstári szántók, rétek és szőlők gondozója „pro nona elocare, exindequo obvenientes proventus statis temporibus quotannis administrare tenetur”
Baxa:
elhagyott nemesi kuriák hozzátartozó szántókkal, rétekkel – az egyik kuriában zsellérek laknak „quidam bubulci… qui pratis invigilare sunt obligati”
Rozgony:
özvegy asszony zsellérszálláson, fia Kassán mint kovács mesterséggel szolgál a kincstárnak „circa cursus fiscaleslaborare adigitur” – Kassa környékén: szőlők helynév szerint, terméshozammal – földesúri szántók és vetések: árpa, zab, borsó – földesúri allódium a város határában, leltár a készletekről: köles, borsó, lencse széna méhkasok ökrök, sertések szekerek, ekék gerenda, zsindely zsindelyszeg – gazdasági alkalmazottak: – csordások méhész vincellér
fiskális birtokok:
(Abaúj m.): Ujvár – Visoly – Mattyásfalva – Bistye – Baxa – Bernathfalva – Rozgony – Budamér – Kassa oppidum

Search result navigation
Content provider