HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 065. - No. 004.

Date 1685. január 7.
Description

5 old. alt. eredeti. 2 pld.

Text

„Consignatio” melyet Mercz György készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik)
Conscriptio.
Üsz – Salgó:
új építésű kúria pincék, istállók majorsági épület serfőzőház a kuriához tartozó szántók 3 nyomásban vetéskapacitás „ad Cubulos Cibinienses” (Szebeny város, Sáros m.) – téli vetés búzából – gyümölcsöskert malom a kuriához tartozó rétek – jobbágyok név szerint – fiúgyermekek – tehenek, ökrök sessiok – zsellérek (jobbágyoknál laknak) – lóval szolgáló szabadosok jobbágycensus: készpénz tyúk, csirke – esküvői, temetési és keresztelői ajándék – a jobbágyok egy része termény kilencedet ad a földesúrnak és a kincstárnak tizedet, másik része mind a kilencedet, mind a tizedet a földesúrnak adja. Robot napi szükséglet szerint, de aratás idején minden jobbágy 3 aratót és minden zsellér 2 aratót állít – szüretre szekérfuvart adnak, de másodszori borszállításért már fizetséget kapnak „a singulo vase vini per flor.” – egyéb szolgáltatásaik: sörszállítás – fonás – juh és méh tized
Uz Peklán:
a molnár szolgáltatásai – termények sertéshízlalás ácsmunka – komlótermés – hegyi legelők szénahozama – a jobbágyoké. –
konfiskált javak:
(Sáros m.): Usz – Salgó – Usz – Peklán

Search result navigation
Content provider