HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 064. - No. 005.

Date 1671. május 28.
Description

30 old. magyar, egyszerű másolat

Text

„Extractus” melyet Marcz György készített
(Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatások, allódiális kaszáló, szántó, deszkametsző)
Extractus elkobzott falvakból.
Ternie:
Kuriához tartozó szántók 3 nyomásban, befoadóképességük. Parlag földek. Rétek, szénahozamuk. Kocsma, forgalma kevés, mert vámbirtokosoknak 4 kocsmájuk van. Malom 1 kőre, őfelsége számára fizetett vám gabona és búza köblökben, molnár 2 disznót hízlal. Birtoktörténeti adatok. Tilalmas fenyves erdő épületfára. Helyekben rétek, szénahozamuk. Kuriához szolgáló zsellérek névvel, ökeik, teheneik. Jobbágyok névvel, fiak. Ökreik, teheneik disznaik. – Telküknél mindegyikhez beírva hogy zsellér. Censusba mindnyájan tyúkokat adnak. Kurál a földek után kilencedet és tizedet adnak. Mindegyik fél stökkel fonással tartozik.
Usszalgó:
Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük, rétek, szénahozamuk. Hegyi kaszálók, szénahozamuk, ha esős időben használható. Halastavak, egyik gazon, másokon malom 1 kőre. Tilalmas fiatal bükkös erdők, csak épületvára Szt. Mihály adót a helybeli plebánosnak fizetnek, földesúrnak csirkéket, vagy feleannyi tyúkot adnak. Földesúrnak jobbágyok kilencedet, királynak tizedet adnak. Más jobágyok ötödöt és hatodot adnak, egyik közülük a plébánosnak ad a templom szükségére. Jobbágyok ökörrel, zsellérek gyalog szolgálnak, kaszáláskor, aratáskor, szüretkor földesúr kenyerén élnek. Báránytizeddel tartoznak, tizen alul megváltják, hacsak el nem engedik.
Uszpeklin:
Vízimalom 1 kőre, most nincs malomköve. Komlóskert, hozama. Telkek utáni réteket egyrészt jobbágyok, másrészt földesúr használja. Dézsmába ötödöt és hatodot adnak. Hegyekben, rétek, szénahozamuk jó terméskor. Elmúlt évben menekülniök kellett marháikat elvesztették.
Szentmihály:
Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Jobbágyoknak heti 3 nap robot igával, a zselléreknek gyalog mindennap.
Uszafalva:
Kuriális szántók 3 nyomásban, befogadókpességük. Rétek, szénahozamuk. Veteményes kertek, káposzták, sárgarépát ültetnek. Gyümölcsöskertek, szilva, alma és néhány körtefával. robot heti 3 nap igával, kaszáláskor és aratáskor mindennap, szüretkor kettesével összefogva.
Nyars:
Tyúkok mellett Szt. Mihály adót is fizetnek, kendert adnak. Szántók, befogadóképességük. rétek, szénahozamuk.
Uobó:
Jobbágyok heti 3 napot igával, zsellérek 4 napot dolgoznak gyalog. Órás, varga és kovácsmesterek, bért fizetnek. Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Káposztáskret, nagysága holdakban. Malom 1 kőre, molnár pénzt fizet bérbe, házak javításával tartozik, újat pénzért csinál.
Nagysáros:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Eperjesi allódiumhoz tartozó szántók, rétek.
Som:
Szántók, befogadóképességük. Rétek szénahozamuk. Kuriához tartozó gyümölcsöskert a csűr mögött.
Eniczke:
Allódiális szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Kissáros:
Dézsmával tartoznak, de földesúr elengedte nekik, a sok szállóvendég miatt nem fizethetnek, nagyon szegények.
Jakabfalva:
Szántók, befogadóképességük rétek, szénahozamuk
Konfiskált javak:
(Sáros m.): Ternie – Usz Salgo – Usz Teklin – Nyars – Ardo – Uobo – Jakabfalva – Som – Haniszka – Sebfalva – Kis Saáros – Nagy Saáros – Eniczke

Search result navigation
Content provider