HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 059. - No. 058.

Date 1569.
Description

3 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.

Text

„Conscriptio”, amely csak helyneveket sorol fel, mint Jokeu vár jelenlegi és egykori tartozékait, hivatkozva korábbi összeírásokra, egy 1568-asra és egy dátum nélkülire, amelyet a kiküldött kommisszariusok „post mortem Orszaghy” az átvételkor készítettek (lásd a 2. és 6. reg. oldalakon)
Jokeu – Jokeo vár (Nyitra megye és tartozékai) (valószínűleg fiskusi kezelésben): Oppidum Vitencze. – Possessio Lapasso. – Possesio Lontsár. – Possessio Dobravoda – Oppidum Deite – Possessio Dombo – Possessio Katlocz – Possessio Radasocz – Possessio Pagiarocz. – Possessio Jazlocz. – Portio possessionaria Czuchka – Portio possessionaria Kochin – Portio possessionaria Styrucz. [= Sterecs) – Praedium Zerednie – Praedium Cheklin (a kert kivételével) – Praedium Farkasfalva – Praedium Hahach. – Praedium Chengouczky – Praedium Bohumicz. – Praedium Zahorcz egyharmad részben. – Praedium Magyarka egyharmad részben.
Ez utóbbi kettő az 1568-ik évi összeírásnál nem szerepel, viszont Czuhka, Kochia és Styrucz mint egész birtokok szerepelnek.
Conscriptio pertinentiarum arcis Jokeu, amint a bírósági oklevelekben előfordulnak: Possessio integra Vitencze. – Possessio integra Lapasso – Possessio integra Landzár. – Possessio dimidia Dombo – Possessio Dobravoda Dobravoda – Possessio Deyte. – Possessio Katlocz – Possessio Radasocz Radasocz. – Possessio Pagiarocz – Possessio Jazlocz. – Praedium Farkasfalva
Az előbbi összeírásban szereplő prediumok: [Szerednye] Zeremne – Cheklin – Hakach – Chengouczki – Bohumicz
itt hiányzanak, éppúgy, mint az ott 1/3-ban szereplő: Zahorcz és Magyarka
Conscriptiones arcis Jokeo, Orszagh halála után (Felsorolva mint possessiones: „post Marton Orszaghy”): Vitencze – Lapasso – Lantsár – Dombo – Deyte – Katlocz – Pagyarocz – Radasocz – Jazlocz – Kochin – Styrlas [=Steres] – Czuczka – Praedium Cheklin [utána Kochin ismétlés miatt utólag kihúzva]
az 1568-as összeírásból hiányzik Zahorcz és Magyarka mint a harmados.
Praedia: Farkasfalva – Zerennye – Hahoch – Csengouczky – Bohunnicz (után álló „integra” jelzet vonatkozhat mind a négy felsorolt praediumra)
(Ezt a négy prédiumot először mint hiányzókat tüntette fel az összeíró, de aztán utólag áthúzta a hiányzásra utaló megjegyzést és „Item Praedia… kezdettel felsorolja őket mint meglévőket.

Search result navigation
Content provider